Назад

Ямболската търговско-промишлена палата и Търговска борса „Къркларели“ подписаха споразумение за партньорство
На 20 май представители на управителния съвет на Ямболска търговско-промишлена палата, посетиха Търговска борса Къркларели, Турция. Срещата се проведе по покана на председателя на Борсата в Къркларели, г-н Алтинтел. Споразумението ще позволи укрепване на икономическите връзки и насърчаване на сътрудничеството между двете организации, както и идентифициране на подходящи програми за потенциална работа по Европейски проекти.

На официалната среща присъства председателят на Ямболската търговско-промишлена палата, г-н Стойчо Стойчев, председателят на Евроклуб Жена-сдружение на деловите жени от град Ямбол, г-жа Татяна Балъкчиева и Председателя на сдружението на деловите жени от Къркларелиq г-жа Алтинтел.

Двете страни изразиха своята готовност да работят заедно за развитие на търговските и инвестиционните възможности в трансграничния регион. Специално внимание се обърна на подкрепата и стимулирането на женското предприемачество и бизнес инициативи.

Споразумение обхваща редица планирани инициативи, включително обмен на информация и добри практики, организиране на съвместни бизнес форуми, семинари и изложения, както и подкрепа за местните предприятия при навлизане на нови пазари. Специално внимание ще бъде отделено на малките и средни предприятия от сектора на земеделието, които ще могат да се възползват от новите възможности за растеж и разширяване на своите дейности.

В началото на есента е планирана първата бизнес инициатива. Делегация от Къркларели, Турция ще посети региона на Ямбол, за да почерпи опит и добри практики от земеделски стопанства от региона, които успешно прилагат устойчиви земеделски практики.