Брой 18 (23), 26-01-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Правителството предлага промени в Закона за търговския регистър

Правителството одобри промени в Закона за Търговския регистър и предлага на Народното събрание да ги приеме.

От 1 януари 2012 г. влезе в сила разпоредба, която урежда реда за даване на указания от длъжностното лице по регистрацията и правните последици от неизпълнението им, когато към заявлението на търговеца за вписване, заличаване или обявяване не са приложени всички документи, които се изискват по закон, или когато не е платена дължимата държавна такса.

Практическото приложение на тази норма към датата на влизането й в сила се оказа невъзможно поради липса на изградена функционалност в информационната система на търговския регистър. Предлага се тя да влезе в сила от 1 юни 2012 г.

Другите приети от кабинета изменения уреждат статута на търговците, поискали пререгистрация, но тя им е отказана с влязъл в сила акт. В тези случаи те ще бъдат приравнени на търговците, които не са поискали пререгистрация.

Съгласно Търговския закон длъжник, който стане неплатежоспособен или свръхзадължен, трябва в 30-дневен срок да поиска откриване на производство по несъстоятелност. С предлаганите нови текстове се въвежда възможност непререгистрираните търговски дружества и кооперации да подадат молба за обявяване в несъстоятелност, като е отчетен фактът, че тези търговци са с прекратена дейност и не могат да искат само откриване на производство по несъстоятелност. Във връзка с това е предвидена и служебна пререгистрация на търговците въз основа на акт на съда по несъстоятелността.

Въвежда се и възможност за непререгистрираните търговски дружества и кооперации, чиято дейност е прекратена по силата на закона, да извършат пререгистрация с цел развитие на производството по ликвидация, което сега можеха да направят само трети заинтересовани лица.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП приветства решението на правителството за облекчаване на визовия режим
Шенгенските визи ще са равностойни на българските Още
Маратон от срещи бележи посещението на бизнес делегацията ни в Марсилия
От френска страна проявяват интерес за сътрудничество в областите текстил, информационни технологии, селско стопанство, туризъм Още
Нови членове на БТПП
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Правителството предлага промени в Закона за търговския регистър
С предлаганите нови текстове се въвежда възможност непререгистрираните търговски дружества и кооперации да подадат молба за обявяване в несъстоятелност Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Декларации за облагане на доходите и за корпоративните данъци с БАРКОД
За да ползвате услугата, е необходимо да изтеглите електронната форма на декларацията с баркод и да я попълните офлайн Още