Брой 25 (30), 06-02-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Обществено обсъждане на Проект на Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Стартира обществено обсъждане на Проект на Постановление за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници.

Законът за енергията от възобновяеми източници изисква Агенцията за устойчиво енергийно развитие да издава гаранции за произход на енергията, произведена от тях. Гаранциите се издават въз основа на заявление от производителя, независимо дали той подлежи на лицензиране по Закона за енергетиката.

Гаранция за произход се издава за стандартно количество от 1 MWh енергия от възобновяем източник. Заявлението се подава в Агенцията за устойчиво енергийно развитие след изтичане на календарния месец, в който е произведена енергията, но не по-късно от 10 месеца след това. То може да бъде за произведената енергия през един или повече календарни месеци.

С Проекта на Постановление се предлага всички такси, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие на основание на Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници, да бъдат обединени в една тарифа.

Предложението е таксата за заявление за издаване на гаранции за произход на енергията от възобновяеми източници да бъде 50 лв., без да се прави диференциация за различните производители и вида и количеството на енергията (електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане). Размерът на таксата е формулиран съобразно Закона за държавните такси и е съобразен с приетата с Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по закона за ограничаване на административното регулиране.

Проектът на Постановлението и мотивите към него са достъпни на портала за обществени консултации www.strategy.bg  

Предложения се приемат до 15.02.2012 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с ръководството на Северноамериканско-българската търговска камара
Камарата има структури и офиси в България, САЩ и Канада Още
БТПП и "Арт Виза България" планират 11 съвместни арт събития до края на т. г.
Галерията, разположена във фоайето на БТПП, запознава представителите на бизнеса с най-добри образци на съвременното изкуство Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Национален браншови съюз – Сервиз електронна и битова техника отбеляза 10 години от създаването си
БТПП отличи Съюза с почетен диплом по повод юбилея Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Обществено обсъждане на Проект на Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие
Таксите за издаване на гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници се съобразяват с разходите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Еразъм: развитие на уменията на младите европейци
Наскоро Комисията предложи нова програма „Еразъм за всички“ (2014–2020 г.) Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получени в БТПП