Брой 190 (1202), 04-10-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Нова организация на информацията в Портала за обществени поръчки


С цел улеснение и по-голямо удобство на потребителите на Портала за обществени поръчки, Агенцията по общестевни поръчки (АОП) е разработила и реализирала изцяло нова организация на предоставяната информация. Обновени са тематичните области, добавени са нови такива, а всички неактуални документи и връзки са отделени в съответни архивни подстраници.

В новата тематична област „Методически съвет“ ще бъде публикувана информацията от дейността на Методическия съвет по чл. 246, ал. 1 ЗОП за координиране на контролната дейност, вкл. насоките, в съответствие с които се осъществява контролът.

Тематичната област „Контрол и мониторинг“ предоставя пълна информация за новите функции на АОП по отношение на извършвания от АОП външен контрол по реда на чл. 232 – 234 ЗОП, както и връзки към становищата на агенцията за осъществен мониторинг по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП във връзка с чл. 229, ал. 1, т. 14 ЗОП.

На регистрираните потребители е предоставена допълнителни опции възможност за групиране и търсене на информация:

- В тематична област „Възложители“ - възможност за разглеждане на публикуваните предварителни обявления, обявени обществени поръчки, договори и информации за публикувани обяви, след избор на конкретен възложител;

- В тематична област „Изпълнители“– възможност за разглеждане на възложените обществени поръчки и сключените договори, вкл. с информация за тяхното изпълнение (където е налична), след избор на конкретен стопански субект.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в днешното заседание на НСТС
Социалните партньори разгледаха предложения за промени на данъчното законодателство Още
Позиция на НПРО относно проекта на Закон за независимия финансов одит
Ключови акценти и въпроси, които следва да се адресират адекватно в новото законодателство Още
БТПП участва в заседание на ЕВРОПАЛАТИ и в среща на Смесената консултативна група ЕС-Япония в Брюксел
На 13 октомври в сградата на Европейския парламент ще се състои Европейският парламент на предприятията Още
Чрез „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО” БТПП отговаря на интереса на потребителите да намерят концентрирани на едно място български стоки
Палатата работи в перспектива за постоянно изложение на български стоки Още
Новоназначеният посланик на Швеция Н. Пр. Луиз Бергхолм посети БТПП
В Швеция има недостиг от 50 000 строителни работници Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в МИ става управляваш орган на ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Нова организация на информацията в Портала за обществени поръчки
Обновени са тематичните области, добавени са нови такива Още
ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ
Нови допустими диапазони в информационна система Интрастат от 4 октомври 2016
Разширява обхвата на стоките, за които се прави валидация на данните при приемане на Интрастат декларации Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, октомври/ ноември 2016
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още