Назад

100 години иновации и образование в Професионалната гимназия по промишлени технологии „Атанас Цонев Буров“ в РусеРусенската търговско-индустриална камара съобщи за празничното честване на 100 години от създаването на Професионалната гимназия по промишлени технологии „Атанас Цонев Буров“ – училище с богата история и значим принос в развитието на промишлените технологии и образованието в Русе.

Основана през 1923 година от Русенската търговско-индустриална камара, гимназията днес е пряк наследник на традициите на първото Фабрично-заводско училище в България. Името на школото е в чест на Атанас Цонев Буров, знаменит стопански и политически деец, чиято личност и дело са вдъхновение за поколенията.

През годините, училището се е превърнало в емблематично място за образование, където над 13 000 ученици са получили знания и умения, положили основите на успешни кариери. Съвременните програми и дуалното обучение, в партньорство с повече от 25 водещи компании, гарантират, че възпитаниците на гимназията са готови да отговорят на изискванията на динамичния пазар на труда.

Събитието, отбелязващо стогодишнината, се състоя в историческото Доходно здание в Русе и събра множество уважавани гости, включително представители на местната власт, академичната общност, бизнеса и образователния сектор. Сред тях бяха временно изпълняващият длъжността кмет на Община Русе, заместник-кметът по хуманитарни дейности, заместник-ректорът на Русенския университет, началникът на Регионалното управление на образованието, както и представители на неправителствения сектор и синдикатите.

Русенската търговско-индустриална камара уважи юбилея и подари картина, изобразяваща патрона на училището. Изпълнителният директор на Камарата Милен Добрев поздрави училището за неговия принос към общността и образованието.

Поздравителни адреси изпратиха президентът на Република България и министър-председателят, отбелязващи значението на гимназията за българското образование и индустрия.