Назад

17 февруари 2023 г. е крайният срок за подаване на искания за автономните мерки за суспендиране на митата и автономните тарифни квоти


Агенция „Митници“ информира, че 17 февруари 2023 г. е крайният срок за подаване на искания за автономните мерки за суспендиране на митата и автономните тарифни квоти, които при одобрение ще има възможност да се прилагат от 1 януари 2024 г.

Информация във връзка с процедурата по подаване на искания е на сайта на Агенция „Митници“,  в рубриката Информация за бизнеса / Митническа дейност – подрубрика Суспендиране на митата в документ „Най-често задавани въпроси”. В тази подрубрика могат да бъдат намерени и формулярите на исканията.