Назад

Развитие на уменията, дигитализацията и устойчивостта – ключови теми в програмата на Европалати за 2023 г.


Председателят на БТПП Цветан Симеонов взе участие в заседание на Борда на Европалати. В рамките на онлайн срещата бе обсъдена дейността на Асоциацията за 2023г.

Люк Фрииден, председател на Асоциацията на европейските търговски палати /Евроапалти/, сподели, че се очаква интензивен законодателен дневен ред на ЕС през 2023 г., както и подготовка на новия законодателен мандат на ЕС 2024-2029 г. Той отбеляза, че това несъмнено ще рефлектира върху дейността на комитетите на Европалати.

Бен Бътърс, главен изпълнителен директор на Европалати, направи преглед на дейността на отделните комитети и позициите, които ще се изготвят през годината. Пет проучвания се планира да бъдат проведени през 2023 г. във връзка с бариерите пред единния пазар на ЕС, процеса на разширяване на ЕС и участието на палатите и бизнес общностите, мобилността на стажанти и чираци, Европейското икономическо проучване и Глобалното икономическо проучване. Акцент ще бъде поставен на темите за умения, дигитализация и устойчивост.

Фрииден отбеляза, че очакванията на бизнеса на европейско равнище не са особено положителни за 2023г., като бизнес доверието е на най-ниското ниво от началото на провеждане на Икономическото проучване на Европалати.

Направен бе обзор на календара със срещите на Европалати през 2023г. като акцентите включват срещи, свързани председателството на ЕС на Швеция и Испания, общо събрание на Асоциацията в Женева през месец юни т.г., среща на борда в Люксембург и шестото издание на Европейския парламент на предприятията през ноември.

БТПП ще информира допълнително за инициативите и предстоящи събития на Европалати.