Назад

Работодателски организации ще участват в Консултативния съвет към Българската банка за развитие


Създава се Консултативен съвет към ББР с участието на национално представителните работодателски организации

В съответствие с публично огласените намерения Надзорният съвет на ББР отправи покана до национално представителните работодателски организации за създаване на консултативен съвет към надзорния орган на банката.

Той ще осигури работещ информационен канал между ББР и бизнеса, който да оптимизира разработването на нови финансови инструменти на банковата група и ефективно да информира членовете на организациите за актуалните програми и продукти.

Консултативният съвет следва да подпомогне обществения контрол върху дейността на банката, предвид характера на средствата, с които тя оперира и спецификата на нейните цели и задачи, разписани в Закона за ББР.

Участието си в съвета потвърдиха Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Съюзът за стопанска инициатива (ССИ).