Брой 180 (1691), 20-09-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в Септемврийската пленарна сесия на ЕИСК


Заместник-предедателят на БТПП Георги Стоев  взе участие в Септемврийската пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). Той се включи и в дебат относно новата многогодишна финансова рамка с участието на Гюнтер Йотингер,  европейски комисар, отговарящ за бюджета и човешките ресурси. Дискутиран бе и третия пакет за мобилността и механизма за свързване на Европа с участието на Виолета Булц, европейски комисар, отговарящ за транспорта.

По време на сесията бяха обсъдени и гласувани становищата на комитета за преразглеждане на Визовия кодекс, изкуствен интелект и роботика, цифрова трансформация в областта на здравеопазването и грижите. Обсъдени бяха и предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“, предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст, предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране и др.

Всички предложения и становища, гласувани по време на Септемврийската пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет ТУК.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с генералния директор на Китайския център за външна търговия
Промотиране на международите панаири в Китай сред българските фирми Още
Новият посланик на Кралство Тайланд посети БТПП
Създаване на смесен бизнес съвет и определяне на ключови сектори за сътрудничество - във фокуса на срещата Още
БТПП участва в Септемврийската пленарна сесия на ЕИСК
Обсъждане на широк кръг въпроси от европейския дневен ред Още
Френска компания търси партньор за индустриализиране в България на уникално плавателно средство
Готова е да направи демонстрации, включително и върху водна повърхност Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Представяне на български текстил, облекло и кожи по време на специализираното изложение „Мюнхен Фабрик Старт“, Германия
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Проучване относно нуждите от развитие на управленски умения и знания
Финансовият анализ и дългосрочните стратегии са важни за мениджърите Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за защита на личните данни
Разширяват се правомощията на Комисията за защита на личните данни Още
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Обновената версия на фронт офиса на Патентното ведомство
6 нови електронни услуги, свързани с марките и дизайните Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейска гражданска инициатива: Комисията регистрира инициативата „Eat ORIGINal! Unmask your food“