Брой 180 (1691), 20-09-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Представяне на български текстил, облекло и кожи по време на специализираното изложение „Мюнхен Фабрик Старт“, Германия


Представители на клъстер Интер Мода Трейдинг, член на Браншова организация за текстил и облекло, посетиха специализирано изложение „Мюнхен Фабрик Старт“, Германия, което се проведе в периода 4-6 септември 2018 г.

В рамките на посещението с активното съдействие на Службата по търговско-икономическите въпроси гр. Мюнхен, ръководена от Веселин Горнишки, бе организирана среща с ръководството на изложението, на която бяха презентирани възможностите и потенциала на бранш „Текстил, облекло и кожи“ в България и бяха постигнати договорености за активно позициониране на повече български производители в бъдещите издания на „Мюнхен Фабрик Старт“.

Реализираното сътрудничество между бизнеса и държавната администрация е пример за работещ модел за насърчаване на директните контакти между българския и немския бизнес и създаване на  благоприятни условия за развитие на двустранните търговско-икономически отношения в сектор  „Текстил, облекло и кожи“.

Посещението бе организирано в рамките на проект BG16RFOP002-2.009-0032 "Развитие на Клъстер "ИНТЕР МОДА ТРЕЙДИНГ" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с генералния директор на Китайския център за външна търговия
Промотиране на международите панаири в Китай сред българските фирми Още
Новият посланик на Кралство Тайланд посети БТПП
Създаване на смесен бизнес съвет и определяне на ключови сектори за сътрудничество - във фокуса на срещата Още
БТПП участва в Септемврийската пленарна сесия на ЕИСК
Обсъждане на широк кръг въпроси от европейския дневен ред Още
Френска компания търси партньор за индустриализиране в България на уникално плавателно средство
Готова е да направи демонстрации, включително и върху водна повърхност Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Представяне на български текстил, облекло и кожи по време на специализираното изложение „Мюнхен Фабрик Старт“, Германия
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Проучване относно нуждите от развитие на управленски умения и знания
Финансовият анализ и дългосрочните стратегии са важни за мениджърите Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за защита на личните данни
Разширяват се правомощията на Комисията за защита на личните данни Още
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Обновената версия на фронт офиса на Патентното ведомство
6 нови електронни услуги, свързани с марките и дизайните Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейска гражданска инициатива: Комисията регистрира инициативата „Eat ORIGINal! Unmask your food“