Брой 180 (1691), 20-09-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА

Проучване относно нуждите от развитие на управленски умения и знания


Финансовият анализ, дългосрочните стратегии за бизнес развитие и системите за заплащане на труда – основни области, в които предприемачите имат нужда да повишат своите знания и умения

Една от най-големите счетоводни компании у нас - партньор и дългогодишен член на Българска търговско-промишлена палата, проведе анкетно проучване в периода 05.07.2018 – 05.09.2018 г. във връзка с нуждите от развитие на управленски умения и знания.

В анкетата участват 444 мениджъри на фирми, управляващи микропредприятия (с дял 30%), малки фирми (32%), средни предприятия (21%) и големи фирми (16%). В проучването са обхванати различни области, в които бизнесът, смята че е необходимо да се развие и усъвършенства управленските знания и умения. 

На въпроса в кои насоки бихте доразвили вашите умения в областта на финансите, преобладаващата част от анкетираните отбелязват като такива: показатели за измерване ефективността на бизнеса (55%) и финансовият анализ (51%). Определяне цената на бизнеса и как тя може да се повишава, както и изготвяне на бизнес план за инвестиции или нов бизнес също са на преден план сред темите, които са важни за мениджърите във финансово отношение.

В друга категория, отчитаща стратегическото управление – изготвянето на дългосрочна стратегия за развитие на бизнес и маркетингът са основните сфери, в които предприемачите считат, че е нужно да развият или подобрят своите умения.  

В областта на оперативното управление, преобладаващата част от мениджъри на фирми – 58% считат, че следва да усъвършенстват своите умения в създаване на ефективни системи за възнаграждение. Предвид липсата на кадри е обяснимо, че това се налага като важна сфера за работодателите с оглед задържане на качествената работна сила. Половината от управляващите фирми (51%) смятат, че имат нужда от повече информация за това как могат да мотивират и да ангажират своите служители.

Сключването на по-добри дружествени и търговски договори, чрез по-добри правни познания по материята, е също едно от важните пера, които бизнесът посочва като водещ за повишаване на уменията си.

Проучването показва, че книгите и сайтовете на бизнес тематика (при над 70% от мениджърите) са основните източници, чрез които си повишават знанията и уменията си. На второ място са семинарите и конференциите. Предприемачите черпят знания и от известни български и международни списания, според проучването.

С пълните резултати от проучването можете да се запознаете ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с генералния директор на Китайския център за външна търговия
Промотиране на международите панаири в Китай сред българските фирми Още
Новият посланик на Кралство Тайланд посети БТПП
Създаване на смесен бизнес съвет и определяне на ключови сектори за сътрудничество - във фокуса на срещата Още
БТПП участва в Септемврийската пленарна сесия на ЕИСК
Обсъждане на широк кръг въпроси от европейския дневен ред Още
Френска компания търси партньор за индустриализиране в България на уникално плавателно средство
Готова е да направи демонстрации, включително и върху водна повърхност Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Представяне на български текстил, облекло и кожи по време на специализираното изложение „Мюнхен Фабрик Старт“, Германия
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Проучване относно нуждите от развитие на управленски умения и знания
Финансовият анализ и дългосрочните стратегии са важни за мениджърите Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за защита на личните данни
Разширяват се правомощията на Комисията за защита на личните данни Още
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Обновената версия на фронт офиса на Патентното ведомство
6 нови електронни услуги, свързани с марките и дизайните Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейска гражданска инициатива: Комисията регистрира инициативата „Eat ORIGINal! Unmask your food“