МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ

Възможности за търговия и инвестиции в Малави
Преглед на икономиката на Малави

Държавата Малави е разположена в южната част на Африка, на юг от екватора върху площ от 118,480 кв.км. Населението на страната е 13, 3 млн.

Икономическото развитие на страната следва стратегията за „Растеж и развитие на Малави”. Специфичната й цел е да насърчава социално-икономическото развитие чрез производство и износ на местни стоки. В дневния ред ясно са посочени ключовите сектори на инвестиции и развитие, които включват земеделие и преработка на земеделски продукти, производство, туризъм и минно дело.

Малави има аграрна икономика, като земеделието е с най-висок принос към БВП и осигурява работа на 80 % от работната сила. От 2005 г икономиката на страната расте средногодишно със 7,6 %.

Износът на Малави
Износът на Малави включва разнообразни продукти като тютюн, чай, захар, кафе, ориз, текстил и текстилни изделия, скъпоценни камъни и бижута, инженерингови стоки, химикали и кожа.

Вносът на Малави
Вносът на Малави включва строителни материали, електроника, индустриални машини и оборудване, фармацевтика, дрехи (включително защитни), преработени храни, земеделски машини и оборудване, сапуни, смазочни масла, восъци, свещи, цимент, хартия, опаковъчни материали, мебели, обувки, етерични масла, тоалетни артикули, козметични продукти и др.

Размер на пазара и достъп до него
Независимо от малкия си вътрешен пазар, Малави е част от няколко многостранни, регионални и двустранни търговски споразумения, които предлагат обширен достъп и преференциално отношение за продуктите на Малави. Многостранните и регионални търговски споразумения са следните:

 • Общ пазар за Източна и Южна Африка ( COMESA ) с потенциален пазар от 340 млн. души и общ БВП от 170 млрд. щ. дол.
 • Южноафриканска общност за развитие ( SADC ): Регионът на Южноафриканска общност за развитие има потенциален пазар от 199 млн. души и общ БВП от 176 млрд. щ.дол.
 • Закон за растеж и развитие на Африка ( AGOA ): AGOA предлага безмитен достъп до САЩ, без квотни ограничения. Пазарът на САЩ е от 298 милиона души за 1800 продукти, като допълнение към стандартната програма за Обща система за преференции на САЩ
 • Споразумението от Котону (всичко освен оръжия) ( EBA ): Тази инициатива разширява безмитния достъп до пазара на ЕС без квотни ограничения за внос на всички продукти от най-слабо развитите страни с изключение на оръжия.
 • Малави е член на Многостранната агенция за гарантиране на инвестициите ( MIGA ) и на Международния център за разрешаване на инвестиционните спорове ( ICSID ).

Инвестиционни възможности
Правителството насърчава инвестициите в 9 приоритетни сектори:

 • земеделие и сигурност на храните
 • инициатива Зелен пояс
 • образование, наука и развитие
 • транспорт и вътрешно пристанище Нсание/ плавателен канал Shire Zambezi
 • климатични промени, природни ресурси и околна среда
 • интегрирано селско развитие
 • обществено здраве, здравеопазване, превенция на ХИВ/СПИН
 • развитие на младежта
 • енергетика, минно дело и индустриално развитие

Инвестиционни възможности по сектори:
■ Енергетика
Инвестициите в енергийния сектор са в следните области:

 • производство, трансмисия и разпределение на енергия
 • производство на слънчева(соларна) енергия
 • производство на вятърна енергия

■ Минно дело
Добив на: злато, уран, платинена група минерали, основни метали никел и мед, дялан камък, фосфати, тежки минерални пясъци, графит, въглища

Производство

 • производство на фосфатен тор
 • производство на цимент
 • индустриална керамика и бои
 • обработка на кожа и производство на обувки
 • текстил и облекло
 • фармация

■ Земеделие и преработка на земеделски продукти

 • животновъдство (за млечни продукти и говеждо месо)
 • аквакултури
 • захар, ориз, бобови растения (варива)
 • градинарство
 • преработка и пакетиране на земеделска продукция (Малави е най-големият производител на тютюн сорт Бърлей (16 %), но все още няма цигарена фабрика)
 • интегрирано отглеждане на памук

■ Инвестиционни възможности в сферата на туризма

 • еко туризъм
 • хотели и квартири
 • водни ресурси и водни спортове
 • културни и традиционни групи (обществен туризъм)
 • пътувания и екскурзии
 • къщи в гората
 • казина и центрове за забавления
 • развитие на бреговите линии с цел изграждане на конферентни центрове, търговски центрове, хотелски комплекси по крайбрежните области на езерото Малави – Салима и Мангочи
 • круизи на езерото Малави и водни спортове

Условия за инвестиции в Малави

 • регистрация на фирмата в Търговския регистър
 • минимална инвестиция- 50 000 $
 • инвестиционен сертификат от Malawi Investment MIPA
 • инвестиционен сертификат: 1000 $ (200 $ молба за кандидатстване, 800 $ такса при издаване на сертификата)
 • временно разрешително за право на работа:
  • Такси: 850 $
  • Чуждестранен персонал
  • Валиден за 2 години, възможност за подновяване
 • право на пребиваване с цел бизнес
  • Такси: 3500 $
  • Директори на фирмата
  • Валидно за 5 години, възможност за подновяване.

Основни стимули за инвеститорите

 • 40% инвестиционна субсидия за окачествяване на разходите за нови и неизползвани индустриални сгради, фабрики и машини
 • Субсидия до 20 % за използвани сгради и машини
 • Възможност производствените компании да приспаднат всички оперативни разходи, натрупани до 25 месеца преди започване на бизнес дейността им
 • Допълнителни 15 % субсидия за инвестиции в определени области в страната
 • Безплатно репатриране на печалби, дивиденти и възнаграждения, заплатени на собственика на земя за експлоатиране на подземни богатства.

Стимули в сферата на промишлеността:

 • Внос на машини и оборудване за фабрики без мито и акциз
 • Намалена акцизна ставка с 50% на цигарите, които съдържат 70% тютюн от Малави
 • Инвестиционна субсидия от 60% за първата година
 • Внос на суровини без мито, акциз и ДДС по схемата Industrial Rebate Scheme
 • Възможност за получаване на субсидия за доказана загуба в продължение на 7 години.

Стимули в сферата на енергетиката:

 • Освобождаване от мито, акциз и ДДС при внос на материали за изграждане на складове за съхранение на нефт
 • 100 % субсидия за първата година за такива инвестиции
 • Електрическите двигатели, генератори и резервните им части за индустриално ползване са освободени от мито, акциз и ДДС
 • Възобновяемите енергийни източници като двигатели за вятърни мелници, соларни панели и соларни батерии са освободени от мито, акциз и ДДС.

Стимули в сферата на туризма:

 • Без мито са следните продукти: оборудване за кетъринг, джет ски, моторни лодки, каяци, уиндсърфове, прибори за маса и спално бельо за хотелско ползване
 • Освободени от мито са новите моторни превозни средства
 • Без мито се внася обзавеждане за хотели с повече от 50 стаи
 • Освободено от мита е конферентното оборудване за повече от 200 души.

Зона за свободна търговия

Правителството е определило специфични области, които се ползват от допълнителни преференции като Зона за свободна търговия. Стимулите включват:

 • Без данък върху дивидентите
 • Капитално оборудване и суровини без мито
 • Без акциз върху покупки на суровини и опаковъчни материали произведени в Малави
 • Без ДДС.

ПОЛЕЗНИ АДРЕСИ

The Chief Executive
Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry (MCCCI)
P. O. Box 258, Blantyre
MALAWI
Phone : (265) 01 871 988/813
Fax: (265) 01 871 147
E-mail : mccci@mccci.org
www.mccci.org
The Chief Executive
Malawi Investment Promotion Agency (MIPA)
Aquarius House – First floor
Private Bag 302
Capital City
Lilongwe 3
MALAWI
Tel : (265) 1 770 800 / 771 315
Fax: (265) 1 771 781
E-mail :mipa@mipamw.org
www.malawi-invest.net
His Excellency the Ambassador
Embassy of the Republic of Malawi
Westfealische Strasse 86
10709, Berlin
Germany
Tel: + 49(0)308431540
Fax: + 49(0)3084315430
info@malawiembassy.de, malawiberlin@aol.com
www.malawiembassy.de

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Президентът Георги Първанов наложи вето на разпоредби от ЗИД на Кодекса на труда
Президентското вето e в подкрепа на БТПП
Президентът Георги Първанов подписа на 27 декември указ, с който връща за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, приет на 15 декември 2011 година. Още
Aнкетно проучване на БТПП
Oценка на условията за бизнес в България 2011
БТПП проведе анкетно допитване по електронен път сред повече от 3500 от своите членове и 104 браншови организации. Целта на проучването бе да се събере оценката на работодателите в България за текущото състояние на условията за бизнес.Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Становище на НАП относно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г.
БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ
Fibank подписа рамково споразумение с Ексимбанк Тайван
Споразумението е за отпускане на кредити ... Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Възможности за търговия и инвестиции в Малави
Преглед на икономиката на Малави ... Още