ЗАКОНОПРОЕКТИ

Правителството прие проект на нов Закон за виното и спиртните напитки

На 28 декември кабинетът одобри проект на Закон за виното и спиртните напитки. Целта на новия  законопроект е да се хармонизира българското законодателство с новоприетите Регламенти на Европейския съюз в областта на виното и спиртните напитки.

С приемането на законопроекта се очаква да се гарантира безпрепятственото провеждане на политиката в лозаро-винарския сектор, увеличаване на производствения потенциал и контрола по спазването й, както и в областта на спиртните напитки. 

В новия проект са предвидени облекчения за производителите, като са въведени единни документи за водене на технологичен контрол, които се изискват от различните контролни органи.

С промените се цели: 

  • Повишаване на конкурентоспособността на винопроизводителите;
  • Възвръщане на старите пазари и спечелване на нови в рамките на територията на Република България и навсякъде по света;
  • Създаване на лозаро-винарски режим, почиващ на ясни, прости и ефикасни правила, подсигуряващи равновесие между търсенето и предлагането;
  • Продължаване на практиката да се предоставят права на презасаждане, когато производителите поемат ангажимента да изкоренят еднакви по размер площи, засадени с лозя, тъй като нетното въздействие на подобни насаждения върху производството клони към нулата;
  • Използване на референтни методи за изотопен анализ, като се улесни интерпретирането на резултатите от подобни анализи.

Според новите текстове "вино" ще се нарича напитката, направена само от грозде. Добавянето на спирт се забранява, а добавянето на захар ще става само при нужда.

Законът определя точните правила за производство на вино и спиртни напитки. Продукт с алкохолно съдържание под 37,5%, не може да се нарича ракия. Минималното съдържание на алкохол в гроздовата ракия пък се фиксира на 40%. Мастиката трябва да е поне 47 градуса.

Използваният в спиртните напитки етилов алкохол трябва да е получен единствено чрез ферментация на земеделски продукти. Това изключва влагането на медицински спирт и други синтетични вещества в напитките. Глобите за тези, които произвеждат или продават напитки, неотговарящи на изискванията, ще са от 10 до 100 хиляди лева.

Производителите на ментета на известни марки пък ще се наказват с глоба или имуществена санкция от 3 до 30 хиляди лева.

 

Проектът е публикуван на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните на 20.10 2011г. на Интернет адрес http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/norm_aktove/proj_norm_akt.aspx?Page=2

НОВИНИ ОТ БТПП
НСТС одобри Националния план за действие по заетостта за следващата година
На последното за тази година заседание на НСТС, в присъствието на представители от всички работодателски и синдикални организации, бяха разгледани проект на Национален план за действие по заетостта през 2012 г.; проект на Тарифа за таксите, събирани за регистрация на  предприятия, които осигуряват временна работа и проект на постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите.Още
Нови членове на БТПП
Преки членове - Асоциирани членове - Търговски представителства на чуждестранни лица Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Правителството прие проект на нов Закон за виното и спиртните напитки
Кабинетът одобри проект на Закон за виното и спиртните напитки. Още
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ за България
Програма "Интелигентна енергия – Европа" за 2012 г. е вече отворена
Ефективно използване на енергията и по-широкото използване на нови възобновяеми източници на енергияОще
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство