ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Оферти за бизнес партньорство

Дирекция „Международно сътрудничество“ при БТПП
тел.: 02/8117 421, факс: 02/ 987 32 09
e-mail:
irelations@bcci.bg

29.12.11.01 BC АЛЖИР
Компания от Алжир търси контакти с български фирми, производители на метли от PVC. Фирмата търси доставчик на екометла, използваща се в европейските страни и отговаряща на екологичните норми. Има приложен модел. Има е-mail.

29.12.11.02 BC ТУРЦИЯ
Турска компания, доставчик на нефтени продукти, полимери и химикали за промишлеността, предлага контакти на заинтересовани български вносители и индустриални предприятия. Компанията основно предлага полиетилен, специално LDPE и LLDPE. Има е-mail, URL.

29.12.11.03 BC АВСТРИЯ
Австрийска фирма предлага на заинтересовани български търговци доставка на дървени къщи, основно летни градински къщи. Има е-mail.

29.12.11.04 BC ПОЛША
Компания от Полша предлага доставки на полуфабрикати за сладкарската промишленост. Има е-mail, URL.

29.12.11.05 BC ПОЛША
Полска компания предлага латексови препарати за микробиологична диагностика на бацили: Salmonella, Shigella, E.coli. Има е-mail, URL.

29.12.11.06 BC ПОЛША
Фирма от Полша предлага внос в България на сушени плодове, зеленчуци и гъби, хранителни добавки. Фирмата търси контакти с български компании, търговци на едро и дистрибутори. Има е-mail, URL.

НОВИНИ ОТ БТПП
НСТС одобри Националния план за действие по заетостта за следващата година
На последното за тази година заседание на НСТС, в присъствието на представители от всички работодателски и синдикални организации, бяха разгледани проект на Национален план за действие по заетостта през 2012 г.; проект на Тарифа за таксите, събирани за регистрация на  предприятия, които осигуряват временна работа и проект на постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите.Още
Нови членове на БТПП
Преки членове - Асоциирани членове - Търговски представителства на чуждестранни лица Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Правителството прие проект на нов Закон за виното и спиртните напитки
Кабинетът одобри проект на Закон за виното и спиртните напитки. Още
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ за България
Програма "Интелигентна енергия – Европа" за 2012 г. е вече отворена
Ефективно използване на енергията и по-широкото използване на нови възобновяеми източници на енергияОще
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство