НОВИНИ ОТ БТПП

Дейности на БТПП по проекти през 2012 г.

БТПП през последните години натрупа значителен експертен потенциал при планиране, разработване и управление на проекти. По този начин Палатата използва нови управленски подходи и организационни решения, като реагира гъвкаво на бързо променящата се бизнес среда и развива своя иновационен капацитет.

В програмата на БТПП за 2012 г. са предвидени дейности по проекти с уникално съдържание за решаване на сложни нестандартни проблеми.

Днес представяме 3 от проектите за 2012 г., разработвани от Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти” към Палатата. Допълнително ще представим и останалите проекти, както и конкретни предстоящи инициативи, свързани с тях.

Проект „Link2Media”
Работата по проекта започва през 2012 г. по линия на 7-ма рамкова програма. Целта е да се създаде адекватен «софтуерен продукт», базиран на нови технологични решения, който ще анализира и филтрира информацията, публикувана в продуктови каталози, блогове, социални мрежи и медии , и ще подпомага малките и средните предприятия по отношение маркетинговото им позициониране.

БТПП ще работи в сътрудничество с технологични институти и бизнес организации от Гърция, Италия, Испания, Ирландия, Румъния и Турция.

Намерението на партньорите е да създадат и тестват «нов софтуерен продукт», който ще помага на МСП да се информират за мястото си на пазара и заемания от тях пазарен дял, както и да използват ефективни канали за реклама на своите продукти и услуги.

60% от разходите по проекта се финансират от Европейските фондове за развитие на иновациите и 40% от партньорите по проекта.

Проект ”Saggittarius”
Проектът се изпълнява по Програмата за транснационално сътрудничество “Югоизточна Европа” от 19 национални, регионални, публични и неправителствени организации от България, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, Словения, Хърватия и Молдова.

Целта на проекта е насърчаване на предприемачеството в туризма, обединяване на усилията по опазване и мобилизиране на културните и исторически ценности, обмен на опит и добри практики.

Планираните дейности и очакваните резултати по проекта са свързани с насърчаването на инвестициите в неразвити културно-исторически обекти, изграждането на туристическа инфраструктура около тях, рекламирането им и пренасочването на туристическите потоци към нови културно-исторически дестинации в Югоизточна Европа.

Българската търговско-промишлена палата е координатор на:

  • онлайн обучение по предприемачество на млади дипломанти и работещи в сектор туризъм, които ще получат и европейски сертификат;
  • организиране на „Пътуващ музей” , който ще бъде отворен за посещение в София, Атина и Киети (Италия), чрез използване на модерни компютърни терминали;
  • организиране на Виртуална библиотека с информация за добри практики в планирането и управлението на културно-историческото наследство в страните от Югоизточна Европа;
  • подготовка на материали и продуциране на рекламен филм за културно-историческото наследство в страните от Югоизточна Европа.

Проект „Recultivatur”
В проекта участвуват 14 партньорски организации от България, Унгария, Гърция, Италия и Румъния.

Проектът цели да подпомогне развитието на религиозния туризъм в Югоизточна Европа. Той е специфичен и тъй като България няма опит в развитието на този вид туризъм разчита на опита на Италия и Гърция, като страни превърнали културно-историческите си и религиозни паметници в атрактивни обекти за развитие на туризма.

Българската търговско-промишлена палата ще координира дейностите по:

  • създаване на модели и решения за по-добро и устойчиво управление на активи, свързани с религиозния туризъм;
  • трансфер на „добри практики” в развитието на региони, притежаващи потенциал в сектора;
  • създаване на „Агенции за развитие на религиозния туризъм” във всяка страна, участваща в проекта, които да осигурят устойчивост на проекта и пилотно да стимулират развитието на определени обекти;
  • създаване на международна организация, която да обедини националните агенции и да участва в 4 международни туристически изложения, на които да промотира дестинациите и услугите, предлагани в държавите участници в проекта.
За допълнителна информация по горните проекти:
тел.: (02) 988 34 82, e-mail: projects@bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Дейности на БТПП по проекти през 2012 г.
В програмата на БТПП за 2012 г. са предвидени дейности по проекти с уникално съдържание. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
ДДС-декларациите само по електронен път
НАП съобщи, че от началото на 2012 г. ежемесечните справки-декларации по ДДС, които фирмите подават в НАП, ще се изпращат само по интернет, когато покупките или продажбите на дружеството за месеца са повече от пет. Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Правителството одобри промени в Закона за горите
Предлага да бъде приет от Народното събрание. Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Италия отваря напълно трудовия си пазар за българи и румънци
От 1 януари 2012 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Приоритети на Датското председателство на Съвета на ЕС
Приоритетите на ЕС през следващите шест месеца ще бъдат укрепването на отговорна, динамична, "зелена" и сигурна Европа. Още