ИКОНОМИКА

КЗК прие правила за налагане на мерки при концентрации с цел запазване на конкуренцията

Комисията за защита на конкуренцията прие правила по налагане на мерки за възстановяване на ефективната конкуренция при концентрации между предприятия в случаите на извършване на задълбочено проучване.

Задълбочено проучване на една концентрация се извършва, когато в резултат на оценката при ускореното проучване Комисията е установила, че сделката поражда сериозни съмнения за създаване или засилване на съществуващо господстващо положение, при което ефективната конкуренция на съответния пазар ще бъде значително възпрепятствана.

Целта на приетите правила е да гарантира в по-голяма степен правната сигурност на участниците в производствата по концентрации пред КЗК, като направи процедурата по налагане на мерки за запазване на конкуренцията по-прозрачна и ефективна. Тъй като концентрациите са разнообразни по вид и характер, така и мерките за запазване на ефективната конкуренция са от различен вид – структурни, поведенчески и др.

Ефективността на предложените мерки се оценява с т.нар „пазарен тест”, при който конкурентите (респ. доставчици и клиенти) се анкетират доколко предприетите ограничения ще отстранят очакваните негативни ефекти на пазара след концентрацията.

След като страните опишат всички детайли на предлаганите мерки, КЗК оценява доколко те са допустими  и определя като приемливи онези от тях, които отговарят на критериите, разписани в приетите правила.

Правилата са публикувани на Интернет адрес http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID =300031504
НОВИНИ ОТ БТПП
Обръщение на председателя на БТПП Цветан Симеонов
Ще продължим да изпълняване своята мисия и през 2012 г. ... Още
Резултати от експресно анкетно проучване на БТПП
Използването на отпуски на служителите 2011 и 2012 г.
Резултати от проведеното проучванеОще
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Ямболската ТПП и Enterprise Europe Network-Ямбол връчиха отличия на фирмите „ГЕПАРД 2011”
Най-динамичните малки и средни компании в Ямбол за 2011 г. бяха отличени ... Още
ИКОНОМИКА
КЗК прие правила за налагане на мерки при концентрации с цел запазване на конкуренцията
Комисията за защита на конкуренцията прие правила по налагане на мерки за възстановяване на ефективната конкуренция при концентрации между предприятия в случаите на извършване на задълбочено проучване. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Програма на ЕК за 2012 г.: Към обновление на Европа
Целите в работната програма на Комисията за 2012 г. са икономически - растеж, реформа на финансовия сектор и засилване на ролята на ЕС в света. Още