НОВИНИ ОТ БТПП

Резултати от експресно анкетно проучване на БТПП*
Използването на отпуски на служителите 2011 и 2012

На 27.12.2011 г. БТПП проведе експресно допитване до своите членове относно използването на отпуските от служителите им през 2011 и тяхното планиране за 2012 г. Резултати от проведеното проучване:

Въпрос 1: Готов ли е вече графикът за ползване на отпуските през 2012 г. на служителите в предприятието Ви (съгласно чл. 173 от КТ работодателят е длъжен да утвърди график)?

Общо за 83% от работодателите графикът за отпуски на служителите е вече утвърден или е в процес на изготвяне.

Въпрос 2: Считате ли, че графикът може да бъде изпълнен, без да се налага промяна?

Бизнесът има почти единодушното мнение по въпроса, че при изпълнение на графика за отпуските ще се наложи промяна.

Въпрос 3: За каква част от служителите ще се отложи прехвърлянето на платения отпуск, независимо дали е искане на служителя или Ваше - от 2011 г. за 2012 г.?

Въпрос 4: По колко дни от отпуската през 2011 г. ще прехвърлят за използване през 2012 г. основната част от служителите (в случай че имате такива) ?

  • При 67% от служителите ще бъдат прехвърлени от 6 до 10 дни от платения им отпуск за 2011 г.;
  • Останалата част от служителите – 33% ще прехвърлят до 5 дни отпуск от 2011 г. за ползване през 2012 г.

Въпрос 5: Според Вас, какъв е ефектът от промяната в КТ за изготвяне на задължителен график за отпуски от работодателя?

 

Малко повече от половината работодатели (55%) считат, че изменението в Кодекса на труда за утвърждаване на график до края на предходната година за ползването на платения годишен отпуск през следващата година, ще увеличи бюрокрацията във фирмата им.

Профилът на анкетираните предприятия:

  • 18% са микро предприятия
  • 31%  са малки предприятия
  • 33% са средни предприятия
  • 18% са големи предприятия.

Някои конкретни предложения на работодателите:

  • Възможност всяка фирма да преценява дали да изготвя график;
  • Удължаване на срока за графика (възможни варианти: 31 януари; 31 март или 30 април) на съответната година;

_______________________________

* Проучването е по поръчка на bTv

НОВИНИ ОТ БТПП
Обръщение на председателя на БТПП Цветан Симеонов
Ще продължим да изпълняване своята мисия и през 2012 г. ... Още
Резултати от експресно анкетно проучване на БТПП
Използването на отпуски на служителите 2011 и 2012 г.
Резултати от проведеното проучванеОще
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Ямболската ТПП и Enterprise Europe Network-Ямбол връчиха отличия на фирмите „ГЕПАРД 2011”
Най-динамичните малки и средни компании в Ямбол за 2011 г. бяха отличени ... Още
ИКОНОМИКА
КЗК прие правила за налагане на мерки при концентрации с цел запазване на конкуренцията
Комисията за защита на конкуренцията прие правила по налагане на мерки за възстановяване на ефективната конкуренция при концентрации между предприятия в случаите на извършване на задълбочено проучване. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Програма на ЕК за 2012 г.: Към обновление на Европа
Целите в работната програма на Комисията за 2012 г. са икономически - растеж, реформа на финансовия сектор и засилване на ролята на ЕС в света. Още