ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Програма на ЕК за 2012 г.: Към обновление на Европа

Целите в работната програма на Комисията за 2012 г. са икономически - растеж, реформа на финансовия сектор и засилване на ролята на ЕС в света.

За следващата година са планирани общо 129 нови инициативи, но ще се акцентира и върху изпълнението на инициативи, които вече са приети или са в процес на приемане.

Основен приоритет ще бъде бързото изпълнение на пакет от предложения за възстановяване на доверието в европейската икономика и на мерки в отговор на сегашните неблагоприятни икономически перспективи.

Комисията вече предложи правила за дериватите, рейтинговите агенции, капиталовите изисквания и борбата с пазарните злоупотреби и през 2012 г. ще се съсредоточи върху завършването на реформите. Оценката на въздействието на предприетите стъпки ще бъде публична.

Нови мерки ще бъдат насочени към инвеститорското доверие. Сред тях са планове за закриване на данъчните убежища, разработване на модерна система за ДДС за борба с измамите и намаляване на бюрокрацията за малките предприятия. Ще бъде направено и предложение за защита на дейностите на ЕС по финансиране с цел да се избегнат измами с парите на данъкоплатците.

Стимулиране на растежа и създаване на работни места
Като се има предвид, че засилването на икономическата интеграция е един от ключовете към растеж и създаване на работни места в Европа, особено внимание ще бъде обърнато на 12-те основни предложения в Акта за единния пазар на ЕС, чиято цел е да помогне на страните членки да отговорят на сегашните социални и икономически предизвикателства и да ускорят възстановяването от световната финансова криза.

Ще бъдат стартирани и планове за улесняване на свободното движение в Европа на търсещи работа млади хора, както и реформа на Европейската служба по заетостта с оглед подобряване на достъпа до работни места в чужбина. Нови правила ще улеснят и прехвърлянето на пенсии при смяна на работното място.

ЕС на световната сцена
Вниманието ще бъде насочено към новия подход на ЕС в отношенията с неговите съседи. Целта на тази политика е насърчаване на мирно развитие и просперитет в Източна Европа и Северна Африка.

Свързаните със Северна Африка предизвикателства през тази година подчертаха необходимостта от общ подход към предоставянето на убежище и граничния контрол. Ще бъде представена нова стратегия за предотвратяване на трафика на хора, както и планове за модернизиране на граничните проверки.

Ще се проучи възможността за споразумение за свободна търговия с Япония и за инвестиционно споразумение с Китай. Ще продължи и работата по разширяването на ЕС, като се започне с подготовката за посрещането на Хърватия като 28-ми член на Съюза.

Работна програма на Комисията за 2012 г. на бълг. ез. може да се намери на Интернет адрес http://ec.europa.eu/atwork/programmes/docs/cwp2012_bg.pdf
НОВИНИ ОТ БТПП
Обръщение на председателя на БТПП Цветан Симеонов
Ще продължим да изпълняване своята мисия и през 2012 г. ... Още
Резултати от експресно анкетно проучване на БТПП
Използването на отпуски на служителите 2011 и 2012 г.
Резултати от проведеното проучванеОще
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Ямболската ТПП и Enterprise Europe Network-Ямбол връчиха отличия на фирмите „ГЕПАРД 2011”
Най-динамичните малки и средни компании в Ямбол за 2011 г. бяха отличени ... Още
ИКОНОМИКА
КЗК прие правила за налагане на мерки при концентрации с цел запазване на конкуренцията
Комисията за защита на конкуренцията прие правила по налагане на мерки за възстановяване на ефективната конкуренция при концентрации между предприятия в случаите на извършване на задълбочено проучване. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Програма на ЕК за 2012 г.: Към обновление на Европа
Целите в работната програма на Комисията за 2012 г. са икономически - растеж, реформа на финансовия сектор и засилване на ролята на ЕС в света. Още