Назад

Инвестиционният фонд на Инициативата „Три морета“ е силен инструмент за подкрепа на устойчиви проекти

Българската търговско-промишлена палата бе домакин на конференция “Equity for infrastructure” - представяне на Инвестиционния фонд на Инициативата "Три морета". Събитието, организирано от Съвета по инвестиции при БТПП и  Българската банка за развитие, привлече вниманието на повече от 120 представители на български компании, бизнес организации, двустранни палати и камари, институции, представители на дипломатическите мисии в София на страните с интереси към Инициативата "Три морета".

Председателят на БТПП Цветан Симеонов откри събитието като изрази подкрепата на палатата към Инициативата, която дава допълнителни възможности за българските компании. Секторите във фокуса на инициативата и Инвестиционния фонд – енергетика, транспорт и информационни технологии са изключително важни за българската икономика, каза той. Симеонов изрази благодарност за подкрепата от страна на Министерството на икономиката в тази насока.

Заместник-министърът на икономиката Красимир Киряков сподели, че България прави реални стъпки към постигане на целите за иновации и дигитализация. Киряков подчерта ролята на инвестиционния фонд на инициативата "Три морета" в подкрепа на усилията на страните участнички за привличане и катализиране на повече инвестиции и публично-частни партньорства в развитието на свързващата инфраструктура в региона. През 2020 г. Българската банка за развитие заедно с още 6 други национални насърчителни финансови институции се присъедини като акционер клас "А" в Инвестиционния фонд към Инициативата с парична вноска в капитала на фонда от 20 млн. евро. Оттогава до днес фондът инвестира успешно в три проекта във всяко от трите приоритетни инвестиционни направления, каза заместник-министърът.

Цанко Арабаджиев – изпълнителен директор на Българската банка за развитие, също участва в събитието и изрази мнение, че фондът е силен инструмент за подкрепа на устойчиви проекти. Вече има 3 подкрепени проекта в трите приоритетни области, включително и един в България. В нашата страна инвестицията на фонда е в развитието на енергийна инфраструктура и генериране на електроенергия от възобновяеми източници.

Джо Филипс, директор "Инвестиции" в Amber Infrastructure Group, организацията управляваща Инвестиционния фонд към Инициативата Три морета, направи негово представяне, като разясни условията, на които трябва да отговарят проектите, за да получат подкрепа. Проектите по инициативата са в секторите eнергетика (40%), транспорт (40%) и дигитална свързаност (20%), със съответен процент от общия бюджет на фонда по инициативата.

Фондът  инвестира в диапазона 50-250 млн. евро  директно в миноритарни или мажоритарни участия в нови или съществуващи дружества, индиректно чрез инвестиционни холдингови дружества и/или дружества със специално предназначение, основани в ЕС. Решенията за инвестиране в даден проект се взимат изцяло на бизнес основа от мениджмънта на фонда.

Българските фирми могат да се обръщат с конкретни проектни предложения директно до фонд мениджъра Amber Infrastructure ltd., London за разглеждане на проектите им.  Повече информация тук.

Илия Лингорски, водещ икономист на ББР и член на борда на 3SIIF, Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции при БТПП, и Джо Филипс проведоха оживена дискусия с участниците в конференцията. След събитието се проведоха и индивидуални срещи с български компании относно техни проекти.

Запис от събитието може да бъде получен при поискване /e-mail: interdp@bcci.bg/.

------------

Страните участнички в инициативата "Три морета" /3seas.eu/ - дванадесет държави членки на Европейския съюз от региона между Балтийско, Черно и Адриатическо морe - споделят редица общи цели: икономически растеж, сигурност и изграждане на по-силна и сплотена Европа. За да бъдат реализирани тези цели, инициативата насърчава сътрудничество в развитието на инфраструктурата в секторите на енергетиката, транспорта и дигитализацията.

Инвестиционният фонд към Инициативата  Три морета има за основна цел инвестиции в транспорт, енергетика и цифрова инфраструктура по оста север-юг и компенсиране на разликите в развитието на отделните региони на Европейския съюз.