Назад

Партньорство в областта на технологиите за климата


На Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (COP26) в Глазгоу председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и Бил Гейтс — създателят на инициативата „Революционна енергия“, заедно с председателя на Европейската инвестиционна банка Вернер Хойер, официално встъпиха в пионерско партньорство, с което ще се стимулират инвестициите в ключови технологии в областта на климата. Подписването днес на меморандума за разбирателство се явява следствие на първоначалното съобщение, направено през юни тази година по време на Конференцията на министрите от инициативата Mission Innovation („Мисия за иновации“).

Партньорството между Комисията, Европейската инвестиционна банка и програмата „Катализатор за революционна енергия“ ще мобилизира до 820 милиона евро (1 милиард щатски долара) между 2022—2026 г. за ускоряване на внедряването и бърза пазарна реализация на иновативни технологии, които ще спомогнат за постигането на амбициите на Европейския зелен пакт и на целите на ЕС в областта на климата до 2030 г. Всяко едно евро публични средства се очаква да привлече три евро частни средства. Инвестициите ще бъдат насочени към портфейл от базирани в ЕС проекти с голям потенциал в четири сектора:

  • чист водород;
  • устойчиви авиационни горива;
  • пряко улавяне от въздуха; и
  • дълготрайно съхранение на енергия.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, заяви: „Времето да се действа, е сега. Климатичното предизвикателство, изисква от нас да инвестираме във високорискови иновации и да премахнем „зелената премия“, свързана с пазарната реализация на нови технологии. Нямам търпение да видя появата на технологиите на пазара. Партньорството между ЕС и програмата „Катализатор за революционна енергия“ е още една стъпка към превръщането на Европа в първия иновационен и неутрален по отношение на климата континент. Надявам се държавите членки, промишлеността и други заинтересовани страни да се присъединят към съревнованието за иновации в областта на климата.

Вернер Хойер — председател на Европейската инвестиционна банка, заяви: „За да постигнем парижките цели за климата, се нуждаем от глобална технологична революция и много големи инвестиции в преломни иновации. Европейската инвестиционна банка е постигнала високи резултати при финансирането на технологии, които са на ранен етап, като е спомогнала за тяхното разрастване, за да станат по-достъпни. Днес използваме този експертен опит, за да постигнем амбициозните цели на ЕС по климата. Радвам се, че днес имаме тази възможност да обявим ново партньорство с Европейската комисия и програмата „Катализатор за революционна енергия“ в подкрепа на екологични решения за бъдещето и за изграждане на екологично бъдеще за всички нас.“

Бил Гейтс, създател на инициативата „Революционна енергия“, заяви: „Постигането на нулеви нетни емисии ще бъде едно от най-трудните неща, които човечеството някога е правило. Това ще изисква нови технологии, нови политики и нови партньорства между частния и публичния сектор в мащаб, който никога досега не сме виждали. Това партньорство с Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка ще спомогне за ускоряване на широкото възприемане на технологични решения в областта на климата, които ще изградят чисти промишлени отрасли и ще създадат работни места в цяла Европа за идните поколения.“

Партньорството между ЕС и програмата „Катализатор за революционна енергия“ ще бъде насочено към технологии с признат потенциал за намаляване на емисиите на парникови газове, но които понастоящем са твърде скъпи, за да бъдат приведени в необходимия мащаб и да се конкурират с технологиите, основани на изкопаеми горива. То ще обедини публичния и частния сектор, за да инвестират в големи демонстрационни проекти.

Европейската инвестиционна банка (използвайки ресурси на Комисията) и програмата „Катализатор за революционна енергия“ ще предоставят равни по размер безвъзмездни средства и финансови инвестиции в проектите. Като част от своя принос, програмата „Катализатор за революционна енергия“ ще мобилизира партньори, които да инвестират в проекти или да закупуват получените в резултат от тях екологични продукти.

Подкрепяйки тези технологии на този етап от демонстрационния процес и създавайки пазар за тези екологични продукти, партньорството между ЕС и програмата „Катализатор за революционна енергия“ ще намали тяхната „зелена премия“, т.е. ще намали разходите им до равнище, което в крайна сметка ще е конкурентоспособно с вариантите, основани на изкопаеми горива. Това ще спомогне за ускоряване на тяхното възприемане в световен мащаб и би довело до независимост от публичните схеми за подпомагане. 

Финансирането от ЕС за партньорството ще бъде осигурено от „Хоризонт Европа“ и Фонда за иновации и ще се управлява по линия на InvestEU в съответствие с установените процедури за управление. Програмата „Катализатор за революционна енергия“ ще привлече еквивалентен частен капитал и благотворителни фондове в подкрепа на ключови интелигентни технологии за климата, за да се ускори преходът към устойчиви промишлени екосистеми в Европа. Партньорството между ЕС и програмата „Катализатор за революционна енергия“ ще бъде отворено за национални инвестиции от държавите — членки на ЕС посредством InvestEU или на проектно ниво. Очаква се първите проекти да бъдат избрани през 2022 г.