Назад

Промени в митническите регулации на Автономен иракски район Кюрдистан


СТИВ - Ирак информира, че автономните власти на Иракски район Кюрдистан са преустановили практиката, според която внасяната от чужбина продукция може да бе импортирана при предоставянето на предварително придобит сертификат за съответствие (certificate of conformity). Съгласно новите регулации подобен сертификат се издава само на място – директно на ГКПП „Ибрахим Халил“ и ГКПП „Хаджи Омаран“. Документът се издава от международната  акредитираща компания „Intertech“. За целта служители на компанията осъществяват тестове за съответствие на вносната продукция на място, преди нейното непосредствено импортиране. Цената са осъществяване на тестове възлиза на 100 щ.дол. за дадена вносна продукция. Това сериозно оскъпява цялостните логистични разходи при внос на разнообразни стоки с един тежкотоварен камион. Например, в случай че с един тежкотоварен камион се внасят  общо 10 отделни вида продукция, това значи, че ще трябва да бъдат заплатени допълнителни 1000 щ.дол. за издаване на сертификат за съответствие.

Преди практиката позволяваше подобен сертификат да бъде придобит от износителите предварително. За целта представители на „Intertech“ посещаваха продуктовите бази на отделните компании в страните на произхода.

Новите гранични регулации са имплементирани от кюрдската компания “New Standard”. Същата е сключила договор с Кюрдското регионално правителство и е придобила правата за контрол над митническите проверки в автономията. Компанията е подписала договор с „Intertech“. Съгласно същия „Intertech“ е подизпълнител, отговарящ за издаване на тестовете за качество и съответствие на внасяната в АИРК продукция.

Следва да се има предвид, че тези регулации не се отнасят за останалите части на Ирак, а само за внос на продукция в АИРК. При внос на продукция през останалите пунктови на страната, като например пристанището в Басра, или ГКПП със Сирия, Йордания, Саудитска Арабия, Иран и Кувейт, важи досегашната практика. Според нея международна продукция може да бъде внесена след представяне на предварително придобит от „Intertech“ сертификат за съответствие.