Назад

4.6% е безработицата у нас през второто тримесечие


През второто тримесечие на 2023 година:

- Коефициентът на безработица е 4.6%, или с 0.1 процентен пункт по-висок в сравнение с второто тримесечие на 2022 година;

- Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години нараства с 0.3 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. и достига 70.3%;

- Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 73.7%, като в сравнение с второто тримесечие на 2022 г. се увеличава с 0.3 процентни пункта.

Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 29.6 хил., или 2.8% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

Безработица

Безработните лица през второто тримесечие на 2023 г. са 141.0 хил., от които 75.1 хил. (53.3%) мъже и 65.9 хил. (46.7%) жени. Коефициентът на безработица е 4.6% (при 4.5% през второто тримесечие на 2022 г.) и e един и същ при мъжете и при жените.

От всички безработни лица 14.2% са с висше образование, 55.0% - със средно, и 30.8% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 2.0% за висше образование, 4.5% за средно образование и 13.8% за основно и по-ниско образование.

Продължително безработни (безработни от една година или повече) са 73.8 хил. лица, или 52.3% от всички безработни.

Коефициентът на продължителна безработица е 2.4%, съответно 2.5% за мъжете и 2.3% за жените. От общия брой на безработните лица 21.5 хил., или 15.2%, търсят първа работа. Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години през второто тримесечие на 2023 г. е 8.8% (9.6% при мъжете и 7.7% при жените).

В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. този коефициент е по-висок с 1.0 процентен пункт, като увеличението при мъжете е с 0.4 процентни пункта, а при жените - с 1.8 процентни пункта.