Назад

Безплатна услуга за федерирани портали предлага ДАЕУ


Безплатна услуга за федерирани портали на администрации предлага Държавна агенция „Електронно управление“ чрез Портала за достъп до електронни административни услуги. Услугата представлява облачно решение за изграждане на сайтове по предварително подготвен шаблон в рамките на единна инфраструктура. Шаблоните на федерираните портали позволяват относителна персонализация на облика на сайта, но запазват структурата с цел улеснение на крайния потребител и създаване на единна визуална онлайн идентичност на държавните институции. Федерираните портали се поддържат от ДАЕУ, а съдържанието им - от съответната администрация, за която е създаден.

През 2021 г. функционират федерирани портали на 24 администрации, в т.ч. НАП, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), 4 областни администрации – Кюстендил, Монтана, Добрич и Шумен, 18 общини – Доспат, Челопеч, Брезник, Златарица, Златица, Търговище, Ракитово, Две Могили, Долни Дъбник, Павликени, Пордим, Роман, Белоградчик, Нови пазар, Бобов дол, Каспичан,Трън и Долни чифлик.

В процес на разработка са федерирани портали на 53 администрации.

Изградените портали отговарят на изискванията на утвърдените „Правила за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация“ и на действащите стандартни за достъпност, описани в Директива (EС) 2016/2102 от 26 октомври 2016 г., относно достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор.

Демонстрационни версии на разработени шаблонни уебсайттове може да намерите: 

♦ за община, шаблонът е достъпен на следния адрес:

https://staging.egov.bg/wps/portal/template-municipality/

♦ за областна администрация, шаблонът е достъпна на следния адрес:

https://staging.egov.bg/wps/myportal/template-district/

♦ за специализирана териториална администрация - Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) шаблонът е достъпен на следния адрес:

https://staging.egov.bg/wps/portal/template-riosv

♦ за административни структури, създадени със закон, шаблонът е достъпен на следния адрес:

https://staging.egov.bg/wps/myportal/template-structures/

 

Източник: Държавна агенция "Електронно управление"