Брой 136 (646), 18-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Нов проект в НСИ ще осигури по-качествени и прозрачни електронни услуги


Националният статистически институт стартира проект за внедряването на система за управление на качеството на обслужване на гражданите и бизнеса съгласно международния стандарт ISO 9001:2008

Националният статистически институт стартира изпълнението на проект

„Подобряване на качеството на обслужване на гражданите и бизнеса, създаване и въвеждане на ясни, надеждни и унифицирани процедури за разработените електронни услуги чрез внедряване на система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основните целеви групи са гражданите и представителите на бизнеса, органите на статистиката, държавните и други институции - потребители на електронни услуги на Националния статистически институт, както и териториалните статистически бюра и Централното управление на Националния статистически институт.

Според ръководителя на проекта г-жа Галя Статева изпълнението на проекта е част от основния ангажимент на Националния статистически институт към предоставяне на прозрачно и качествено административно обслужване и развитие на електронните услуги в България. Обявена е открита процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:

 

„Разработване на инструмент за Система за управление на качеството в НСИ и внедряването й - консултантска услуга“. Срокът за подаване на оферти е 7.08.2014 г., като до момента са закупени три броя тръжни документации.

 

Успешната реализация на проекта ще доведе до увеличаване на удовлетвореността и доверието на гражданите и бизнеса. По време на изпълнението на проекта ще бъде разработена и внедрена система за управление на качеството съгласно международния стандарт ISO 9001:2008. За да се осигури ефективната й употреба, 100 служители на Националния статистически институт ще преминат обучение за работа със системата, а 10 ще бъдат обучени за вътрешни одитори на системата за управление на качеството. 

Стойността на проекта възлиза на 350 000 лв., като размерът на финансирането е 100% от общите допустими разходи. Продължителността на проекта е 18 месеца -  от 7.04.2014 г. до 7.10.2015 година. През този период ще бъде установена надеждна оперативна рамка от правила, ориентирани към постоянен мониторинг и повишаване на качеството на услугите. Прилагането на системен подход ще доведе до по-ефективно управление на процесите. По-бързото развитие на електронните услуги в България, както и повишаването на прозрачността на административно обслужване, са сред очакваните резултати от проекта. 
Брошура: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/events/Brochure_SUK.pdf
Източник: НСИ

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП, Посолство на САЩ и Американска търговска камара в България подготвят съвместна инициатива
Семинар на тема: “Оценка на регулаторното въздействие на законодателния процес” през септември Още
БТПП взе участие в инициативата „Лятна академия на Българска агенция за инвестиции”
Добра възможност за студенти да се запознаят по-задълбочено с различните аспекти от работата на БТПП Още
Новорегистрирани търговски представителства в БТПП
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Нов проект в НСИ ще осигури по-качествени и прозрачни електронни услуги
Bнедряване на система за управление на качеството на обслужване на гражданите и бизнеса съгласно международния стандарт ISO 9001:2008 Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Покана към общините за коментар на подготвенo от МОСВ предложение за промени в Закона за водите (ЗВ)
МОСВ е подготвило предложения за сериозни промени в Закона за водите Още
ИКОНОМИКА
НСИ: Инфлация и индекси на потребителските цени за юни 2014 година
Месечната инфлация е минус 0.4% Още
Автомобилният завод край Ловеч Great Wall започва да изнася коли и в Сърбия
Капацитетът на завода е 50 хиляди автомобила годишно Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
ПРИЕТА Е НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ
Правителството прие Национална стратегия за борба с наркотиците (2014-2018 г.) и План за действие към нея Още
ЕВРОФОНДОВЕ
Още 60 млн. евро за малки и средни фирми
Проект на мандатно споразумение между правителстовото, Европейския инвестиционен фонд и «Джеръми България» Още
Фонд „Земеделие” изплати над 6,5 милиона на земеделските производители
Най-много средства са изплатени по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 Още
ТУРИЗЪМ
Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) на България информира
ЗАО фирма "Нева" не е регистрирана в България и не фигурира в Националния туристически регистър за лицензирани туроператори и турагенти Още