Брой 136 (646), 18-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

ПРИЕТА Е НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ

Стратегията включва две стратегически области на действие – намаляване на търсенето и намаляване на предлагането на незаконните наркотични вещества. Основните цели са свързани с подобряване на общественото здраве, здравето и социалното функциониране на отделния човек, повишаване степента на защитеност и сигурност на обществото към разпространението на наркотици, както и осигуряване на надеждни и ефикасни методи за намаляване на търсенето на наркотични вещества и прекурсори.

В резултат от приемането на стратегията и плана към нея се очаква да се постигне ограничаване въвличането на нови хора в употребата и злоупотребата с наркотични вещества, осигуряване на лесен достъп до ефективни превантивни програми, развиване на програми за ранни интервенции за млади хора с експериментална употреба на наркотични вещества, улесняване на достъпа до разнообразни и ефективни лечебни и рехабилитационни програми и до услуги за намаляване на здравните и социални щети за индивида и обществото, ефективен контрол на дейностите с наркотични вещества за медицински цели, ограничаване преминаването на наркотични вещества и прекусори през външните и вътрешни за България граници на ЕС, намаляване броя на престъпленията, свързани с наркотици, развитие на информационната система по наркотиците и наркоманиите, на институционална и експертна мрежа за изпълнение на националната политика по наркотиците.
www.government.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП, Посолство на САЩ и Американска търговска камара в България подготвят съвместна инициатива
Семинар на тема: “Оценка на регулаторното въздействие на законодателния процес” през септември Още
БТПП взе участие в инициативата „Лятна академия на Българска агенция за инвестиции”
Добра възможност за студенти да се запознаят по-задълбочено с различните аспекти от работата на БТПП Още
Новорегистрирани търговски представителства в БТПП
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Нов проект в НСИ ще осигури по-качествени и прозрачни електронни услуги
Bнедряване на система за управление на качеството на обслужване на гражданите и бизнеса съгласно международния стандарт ISO 9001:2008 Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Покана към общините за коментар на подготвенo от МОСВ предложение за промени в Закона за водите (ЗВ)
МОСВ е подготвило предложения за сериозни промени в Закона за водите Още
ИКОНОМИКА
НСИ: Инфлация и индекси на потребителските цени за юни 2014 година
Месечната инфлация е минус 0.4% Още
Автомобилният завод край Ловеч Great Wall започва да изнася коли и в Сърбия
Капацитетът на завода е 50 хиляди автомобила годишно Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
ПРИЕТА Е НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ
Правителството прие Национална стратегия за борба с наркотиците (2014-2018 г.) и План за действие към нея Още
ЕВРОФОНДОВЕ
Още 60 млн. евро за малки и средни фирми
Проект на мандатно споразумение между правителстовото, Европейския инвестиционен фонд и «Джеръми България» Още
Фонд „Земеделие” изплати над 6,5 милиона на земеделските производители
Най-много средства са изплатени по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 Още
ТУРИЗЪМ
Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) на България информира
ЗАО фирма "Нева" не е регистрирана в България и не фигурира в Националния туристически регистър за лицензирани туроператори и турагенти Още