Брой 169 (174), 30-08-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СЪОБЩЕНИЯ

ИАНМСП ще подготви маркетингови проучвания на база предложения от фирмите

В изпълнение на проект  „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” (Дейност 4), Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия предвижда възлагането на 170 пазарни анализа с цел прецизиране на пазари, стоки и стокови групи за 18-те приоритетни сектора, определени от МИЕТ.

Агенцията се обръща към фирмите с молба да идентифицират целеви пазари и продукти, за които да бъдат разработени конкретни маркетингови проучвания и аналитични материали.

ИАНМСП може да предостави безплатно проучване за един пазар за най-конкурентния Ваш продукт. Информационните материали ще включват специфична маркетингова и аналитична информация за конкретният сектор, стокова група, продукт на определен външен пазар.

Предложения по приложената по-долу таблица могат да се изпращат на е-mail: i.hristova@sme.government.bg  в срок до 3 септември 2012 г.

Таблица

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепя Плана за намаляване на административната и регулаторната тежест
Настоява за включване на допълнителни мерки, ясна времева рамка за изпълнение и отговорни институции Още
Нови членове на БТПП
БИЗНЕС СРЕДА
Облекчават се процедурите по издаване на комплексните разрешителни за опазването на околната среда
Те отразяват нововъведенията в Закона за опазване на околната среда Още
Подписани са договорите за изпълнение на проекта за е-идентификация
Проектът ще бъде окончателно реализиран през октомври 2013 г. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Дерогацията за прилагане на механизъм за обратно начисляване при доставки на зърнени и технически култури ще бъде за две години
Исканата дерогация ще даде възможност да се предотвратят данъчни злоупотреби Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу ще посети България на 31 август 2012 г.
Покана от Италианската търговска камара в България
Посещение на изложение за технологични иновации в керамичната и тухларската индустрия – Римини, Италия Още
СЪОБЩЕНИЯ
ИАНМСП ще подготви маркетингови проучвания на база предложения от фирмите
Агенцията очаква фирмите да идентифицират целеви пазари и продукти Още