Брой 169 (174), 30-08-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП подкрепя Плана за намаляване на административната и регулаторната тежест


БТПП активно се включи в обсъждането на Плана за намаляване на административната и регулаторната тежест, като нашите предложения бяха направени както в рамките на обсъждането, така и в предишни становища – това заяви Васил Тодоров, главен секретар на БТПП, пред  телевизия Bulgaria On Air.

БТПП принципно подкрепя Плана за намаляване на административната и регулаторната тежест  и включените в него мерки. Провежданата от правителството политика за управление на регулациите и оценка на качеството на прилаганите регулации са изключително важни за създаване на условия за конкурентоспособност на българската икономика и за икономическия растеж.

Палатата следи проблемите на бизнеса и при получаване на информация за трудности, в частност свързани с регулаторните режими, информира компетентните институции и дава препоръки и предложения за съответните мерки.

Планът и включените в него 271 мерки не е изчерпателен. Има доста предложения, които според Палатата би било редно да бъдат включени.

Като пример на първо място Васил Тодоров посочи мълчаливото съгласие. Палатата счита, че стимулирайки администрацията бързо и качествено да извършва услуги на бизнеса, е необходимо да се разшири приложното поле на мълчаливото съгласие, т.е. там, където администрацията бездейства - дали умишлено, дали поради небрежност – не е редно вредите да се поемат от бизнеса. Тези вреди много трудно могат да бъдат компенсирани и минават през съдебни процедури. Въпросът с отговорността на административните служители в тези случаи също не е добре уреден, т.е. няма ясни правила за търсене на подобна отговорност или пък процедурите са изключително тромави. В тези случаи следва да се възприеме принципът на мълчаливото съгласие не само като обща формулировка – но и чрез разписване в конкретните нормативни актове, за да може да бъде реално приложен.

На второ място главният секретар на Палатата посочи липсата на ясна времева рамка и отговорни институции - липсват сроковете, липсва и конкретната институция, която има ангажимент да подготви съответните мерки. Това е изключителна слабост на подобни планове. Предвид факта, че Планът е структуриран по министерства, БТПП настоява екипите на съответните министерства да имат ангажимента в кратки срокове да изготвят конкретни предложения за промяна на нормативните актове, цитирани в Плана. 

Третият въпрос, който според Палатата е изключително важен, е свързан с електронните услуги и електронното правителство. БТПП и други бизнес организации вече са ориентирали своята дейност и са създали работеща инфраструктура за предоставяне на услуги на бизнеса по електронен път. За нас е важно електронните услуги да бъдат основен приоритет и да залегнат като реални мерки. В Плана те са доста схематично и повърхностно засегнати. Не са посочени необходимите правни, институционални и технически стъпки за тяхното осъществяване.

.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепя Плана за намаляване на административната и регулаторната тежест
Настоява за включване на допълнителни мерки, ясна времева рамка за изпълнение и отговорни институции Още
Нови членове на БТПП
БИЗНЕС СРЕДА
Облекчават се процедурите по издаване на комплексните разрешителни за опазването на околната среда
Те отразяват нововъведенията в Закона за опазване на околната среда Още
Подписани са договорите за изпълнение на проекта за е-идентификация
Проектът ще бъде окончателно реализиран през октомври 2013 г. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Дерогацията за прилагане на механизъм за обратно начисляване при доставки на зърнени и технически култури ще бъде за две години
Исканата дерогация ще даде възможност да се предотвратят данъчни злоупотреби Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу ще посети България на 31 август 2012 г.
Покана от Италианската търговска камара в България
Посещение на изложение за технологични иновации в керамичната и тухларската индустрия – Римини, Италия Още
СЪОБЩЕНИЯ
ИАНМСП ще подготви маркетингови проучвания на база предложения от фирмите
Агенцията очаква фирмите да идентифицират целеви пазари и продукти Още