Брой 169 (174), 30-08-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

Подписани са договорите за изпълнение на проекта за е-идентификация


Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски подписа на 29 август договорите с изпълнителите на дейности по проекта за е-идентификация. Той е на стойност 12 милиона лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС.

Това е вторият по големина проект в електронното управление, който се финансира от ОПАК, и има за цел създаване на регистър за електронна идентичност на потребителите. Електронната идентичност е т. нар електронно ЕГН, което не съдържа лична информация за притежателя си. Този код ще се съдържа в карта с чип и ще се ползва за удостоверяване на самоличността на притежателя на картата пред информационните системи на администрацията.

Една от целите на проекта е изграждане на централизираната и интегрирана в администрациите система за организиране на обществени обсъждания и допитвания. През септември 2012 година ще приключи първата фаза от неговото изпълнение. Финансирането се осъществява от ОПАК с 18 милиона лева - „Развитие на електронното обслужване по електронен път”. Неговата цел е да се обменя автоматично информация между различни регистри в администрациите, за да се спестяват време и средства.

„Проектът ще бъде окончателно реализиран през октомври 2013 г., като целта е да бъдат интегрирани над 30 публични регистъра, за да могат реално вече гражданите на България да използват електронните услуги, предоставени от всички институции. Приоритет на правителството е и спестяването на финансови средства.”, категоричен е министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Подписани бяха договори за следните дейности:

1. „Създаване на регистър за електронна идентичност на потребителите” с изпълнител „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ” АД;

2 „Надграждане на единната среда за обмен на електронни документи и внедряване на централна документооборотна система” - ДЗЗД АЙ  БИ ЕС БУЛ ЕС АЙ;

3.  „Изграждане на централизирана система за мониторинг и управление на информационната сигурност и оперативна съвместимост. Надграждане на националния портал на електронното управление с функциите на Единното звено за контакт” - „СТЕМО” ООД;

4. „Изграждане на централизирана и интегрирана в администрациите система за демократично ориентирано вземане на решения с участието на гражданите и бизнеса” - МАТЕРНА БЪЛГАРИЯ;

5. „Централизирана система за управление на комуникационната и хардуерна инфраструктура посредством прилагане на съвременни технологии, платформи и консолидация чрез виртуализация” - "КОМСОФТ” ООД”;

6. „Разработване на унифицирани изисквания към центровете за съхранение на особено чувствителна информация в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност” - " ТЕЛЕЛИНК” ЕАД;

7. „Оценка и контрол на качеството” -  „СИЕЛА НОРМА” АД.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепя Плана за намаляване на административната и регулаторната тежест
Настоява за включване на допълнителни мерки, ясна времева рамка за изпълнение и отговорни институции Още
Нови членове на БТПП
БИЗНЕС СРЕДА
Облекчават се процедурите по издаване на комплексните разрешителни за опазването на околната среда
Те отразяват нововъведенията в Закона за опазване на околната среда Още
Подписани са договорите за изпълнение на проекта за е-идентификация
Проектът ще бъде окончателно реализиран през октомври 2013 г. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Дерогацията за прилагане на механизъм за обратно начисляване при доставки на зърнени и технически култури ще бъде за две години
Исканата дерогация ще даде възможност да се предотвратят данъчни злоупотреби Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу ще посети България на 31 август 2012 г.
Покана от Италианската търговска камара в България
Посещение на изложение за технологични иновации в керамичната и тухларската индустрия – Римини, Италия Още
СЪОБЩЕНИЯ
ИАНМСП ще подготви маркетингови проучвания на база предложения от фирмите
Агенцията очаква фирмите да идентифицират целеви пазари и продукти Още