Брой 49 (54), 09-03-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПАЗАР НА ТРУДА

Агенцията по заетостта продължава набирането на строителни работници за работа в Израел

Агенцията по заетостта продължава набирането на професионални строителни работници за временна заетост в Израел до усвояване на квотата от 3500 души, съгласно подписаната Спогодба между Правителството на Република България и правителството на Държавата Израел.

Документи на кандидати се приемат постоянно в дирекциите „Бюро по труда” в цялата страна.

Максималният срок на временната заетост на наетите работници е 3 години и половина, считано от датата на първото им влизане в Израел.

Избраните български работници ще подпишат едногодишен трудов договор с възможност да бъде продължен. В договора ще бъдат отразени всички трудови условия.
Израел търси български работници за:
- строителни работи - кофражисти (за индустриален строителен кофраж, дървен кофраж) и арматуристи, което е 70% от общия брой необходими работници. Разчитането на строителни планове е задължително.
- керамични облицовки по подове и стени (разчитането на строителни планове е задължително) - 20% от общия брой необходими работници.
- мазилки - 10% от общия брой необходими работници.
Повече информация за изискванията към кандидатите и размера на заплатата: http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=21&WA=News/ViewNews.asp&ID=1397
Повече информация за условията за живот и работа в Израел може да се намери на http://www.az.government.bg/IntCooperation/Spogodbi/Israel/Narachnik.doc

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП консултира с фирмите проект на промени в ЗУТ, вменяващи им допълнителни задължения
Покана за участие в анкетно проучване Още
Нови членове на БТПП
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ за България
На 26 март започва прием по мерки 122, 141 и 142 от Програмата за развитие на селските райони
Заявления ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие" Още
Променени са изискванията за кандидатстване по схема BG161PO001/5-01/2008
Отнася се за бенефициенти по схема "Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка….. Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Агенцията по заетостта продължава набирането на строителни работници за работа в Израел
Желаещите трябва да притежават диплома за завършено професионално образование и най-малко 3 г. доказан професионален опит Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Проектните облигации - начин на финансиране на инфраструктурните проекти в ЕС
ЕК предлага до 2014 г. да се използват 230 млн. евро от европейския бюджет, с които да се привлекат до 4,6 млрд. евро инвестиции в инфраструктура Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар за бизнес възможностите в Хонконг