Брой 49 (54), 09-03-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Проектните облигации - начин на финансиране на инфраструктурните проекти в ЕС

В днешната тревожна икономическа ситуация намирането на финансиране за инвестиции в инфраструктурни проекти в Европа често се оказва твърде сложно. Набирането на средства чрез облигационни емисии би могло да бъде добра алтернатива на свитото банково кредитиране. За да повиши привлекателността на такива облигации за инвеститорите, ЕС обмисля да ги подкрепи с предоставянето на гаранции и заеми. Схемата за издаване на т.нар. проектни облигации се разглежда в момента в бюджетната комисия на ЕП.

Облигации, издавани от частни компании

Този тип облигации се различава съществено от стабилизационните облигации (известни още като "еврооблигации"), които се предлага да бъдат издавани от ЕС за финансиране на бюджетни дефицити. Проектните облигации следва да бъдат издавани от частни компании и да финансират европейски инфраструктурни проекти (пътища, жп линии, газопроводи, широколентов Интернет), особено онези, които не са толкова привлекателни от гледна точка на доходност, но са стратегически важни.

По оценки на ЕК необходимите инвестиции за модернизация на инфраструктурата в ЕС са от порядъка на 1 500 - 2 000 млрд. евро до 2020 г. или около 150-200 млрд. евро годишно. Финансовият пазар предоставя под формата на дялово участие и банкови заеми 60-80 млрд. евро годишно. Нужни са допълнителни средства, за да се запълни дупката във финансирането, но поради икономическата криза държавните разходи намаляват или са изцяло преустановени, банките имат нужда от допълнителен капитал и ограничават кредитирането, а инвеститорите избягват в по-голяма степен риска, който съпътства дългосрочни проекти като инфраструктурните.

Схемата на проектните облигации включва предоставянето на заеми или гаранции от страна на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за частичното намаляване на риска от инвестиции в съответните проекти. Това би позволило кредитният рейтинг на издаваните облигации да бъде повишен до поне А-, което ще ги направи привлекателни за повече институционални инвеститори като пенсионните фондове и застрахователните компании, които имат законови задължения да инвестират в облигации с висок рейтинг.

Схемата позволява със сравнително малко средства да се постигне мултипликационен ефект.

Пилотна фаза

Комисията предлага да бъдат заделени 230 млн. евро от европейския бюджет в рамките на пилотна фаза до началото на следващия финансов период през 2014 г. Тези средства ще позволят на ЕИБ да покрие част от финансовия риск за 5-10 инвестиционни проекта в областта на транспорта, енергетиката и широколентовите комуникации, като целта е да бъдат привлечени частни инвестиции в размер на около 4.6 млрд. евро.

Повечето депутати подкрепят идеята за проектни облигации, но се чуват и гласове, които призовават за предпазливост.

Гласуването в бюджетната комисия е предвидено за април, а в пленарна зала - за юли.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП консултира с фирмите проект на промени в ЗУТ, вменяващи им допълнителни задължения
Покана за участие в анкетно проучване Още
Нови членове на БТПП
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ за България
На 26 март започва прием по мерки 122, 141 и 142 от Програмата за развитие на селските райони
Заявления ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие" Още
Променени са изискванията за кандидатстване по схема BG161PO001/5-01/2008
Отнася се за бенефициенти по схема "Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка….. Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Агенцията по заетостта продължава набирането на строителни работници за работа в Израел
Желаещите трябва да притежават диплома за завършено професионално образование и най-малко 3 г. доказан професионален опит Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Проектните облигации - начин на финансиране на инфраструктурните проекти в ЕС
ЕК предлага до 2014 г. да се използват 230 млн. евро от европейския бюджет, с които да се привлекат до 4,6 млрд. евро инвестиции в инфраструктура Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар за бизнес възможностите в Хонконг