Назад

AggregateEU въвежда различна концепция за средносрочни търгове на газ


Приблизително 12 месеца след стартирането на платформата AggregateEU ЕК направи следната равносметка за 2023 г.:

Резултати от 2023 г.

През 2023 г. са организирани 4 тръжни кръга (между април и декември). Те обхващат 25 точки на доставка и 2 виртуални точки за втечнен природен газ (северозападна и югоизточна). По време на тези 4 кръга е обобщено търсенето на газ от европейски държави, което е за над 54 млрд. куб. м. Същевременно над 61 млрд. куб. м. са предложени от международни доставчици. След търсене на най-конкурентните оферти, AggregateEU срещна поръчки за над 42 млрд. куб. м за покриване на европейското търсене.

Платформата вече разглежда средносрочни търгове

В началото на 2024 г., когато последиците от енергийната криза все още не са отминали, AggregateEU въвежда различна концепция за средносрочни търгове, за да отговори на нарастващото търсене на стабилност и предвидимост от страна на купувачите и продавачите на природен газ. В рамките на тези търгове купувачите ще могат да подават своите заявки за сезонни 6-месечни периоди (за минимум 1 800 000 MWh за LNG и 30 000 за NBP за период), които продължават от април 2024 г. до октомври 2029 г. Това има за цел да подпомогне продавачите при идентифицирането на купувачи, които биха могли да се интересуват от по-дълго търговско партньорство – т.е. до 5 години. Средносрочните търгове не само ще увеличат сигурността на доставките, но и ще помогнат на европейските промишлени участници да повишат своята конкурентоспособност.

Първият средносрочен търг ще се проведе на 15 февруари 2024 г. За да могат да участват, купувачите и продавачите трябва вече да са регистрирани в PRISMA (доставчик на услуги) и да имат абонамент за AggregateEU (всички нови субекти трябва да се регистрират до 12 февруари 2024 г.). Повече информация можете да намерите на специалния уебсайт на PRSIMA.

Екипът на енергийната платформа на ЕС проведе уебинар, на който обясни на заинтересованите страни как ще функционира новата концепция за „средносрочни търгове“.

Източник: ЕК