Назад

Обучения за вътрешни одитори на системи за управление съгласно изискванията на ISO/IEC 27001:2022, ISO 9001:2015 и ISO 19011:2018


Българският институт за стандартизация организира обучения за вътрешни одитори на системи за управление съгласно изискванията на стандартите ISO/IEC 27001:2022, ISO 9001:2015 и ISO 19011:2018, които ще се проведат онлайн на 20, 21 и 22 февруари 2024 г.

Обученията са разделени в три дни. Първия ден ще бъдат представени изискванията на ISO/IEC 27001:2022,  втория ден – на ISO 19011:2018 и третия ден – на ISO 9001:2015. 

Обученията се предлагат в два модула, като има възможност и за еднодневно участие: 

  • I-модул: Обучение за вътрешен одитор съгласно изискванията на ISO/IEC 27001:2022 и ISO 19011:2018 – 20 и 21 февруари 2024
  • II-модул: Обучение за вътрешен одитор съгласно изискванията на ISO 9001:2015 и ISO 19011:2018 – 21 и 22 февруари 2024

Лектор: н.с. I ст. инж. Митко Мирчев, сертифициран одитор/водещ одитор IRCA ISO/IEC 27001, IRCA ISO 9001, ERCA ISO 45001, ERCA ISO 14001, член на УС на БИС

Подробна информация за темите, които ще бъдат представени, ще откриете в приложената програма.

  • Такса за участие в един модул/два модула: 360.00 лв./540.00 лв.
  • При повече от един участник от една организация: 324.00 лв./510.00 лв.
  • За членове на БИС: 324.00 лв./510.00 лв.

Таксата включва: двудневно или тридневно обучение, материалите от курса, провеждане на изпит, издаване на сертификат, ДДС.

Такса за еднодневно участие без преминаване на тест за вътрешен одитор – 180 лв. с ДДС.

След преминаване на курса и успешно положен изпит (тест)* участниците получават сертификат за вътрешен одитор на система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандартите ISO/IEC 27001 и ISO 19011 и/или вътрешен одитор на система за управление на качеството съгласно изискванията на стандартите ISO 9001 и ISO 19011.

*Изпитът ще се проведе на 23.02.2024 г., като за всеки от модулите е предвиден 1 час за решаване на теста.

Желаещите да участват в обучението е необходимо да попълнят и изпратят регистрационна карта на посочения в нея имейл най-късно до 15.00 ч. на 19.02.2024 г. при желание за включване в модул 27001, за модул 9001 - най-късно до 15 часа на 20.02.2024 г.

Записалите се за участие ще получат имейл с линк и парола за обучението, както и допълнителни указания.

За повече информация: Силвия Тодорова, тел. 02 8174 505; 0877 914 827, ел. поща: silvia.todorova@bds-bg.org.

 Програма обучение ISO 27001 и ISO 19011

 Програма обучение ISO 9001 и ISO 19011

 Регистрационна карта