Назад

Обучение “Комуникация навреме и на място”


Лектор: проф. д-р Даниела Илиева

Дата на провеждане: 27.02.2024г., 13.30 ч., гр. София, София Балкан Палас

Място на провеждане: гр. София, София Балкан Палас

Начало на обучението: 13.30 ч.

Всеки може да се научи да общува успешно, навреме и на място, стига да е готов да поеме тази отговорност. Общуването е отговорност. Отговорност за посланията, които формулирате и изпращате, отговорност за това да бъдете разбрани, както искате. Отговорност да говорите езика на другия, да слушате и да чувате, да гледате и да виждате, да разчитате знаците на езика на тялото.

Това обучение е за екипи, организации и мениджъри, които искат да подобрят комуникационните си умения и да усвоят бързи и ефективни инструменти за вербално и невербално общуване.  За тези, които са готови да поемат отговорност в името на комуникационния успех.

Организатор на обучението: Национална бизнес мрежа.

Програма и допълнителна информация - https://nbn-bg.com/nbn-dilieva