Брой 164 (2170), 26-08-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НАУКА И ИНОВАЦИИ

Академична среща на Съвета по иновации при БТПП във Варна


Във Варна се състоя работна среща на доц. Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и член на УС на БТПП с ректора на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ (ВСУ) проф. Петър Христов. На срещата присъства доц. Галина Момчева, ръководител на катедра „Информатика“ при Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, която заедно с младежите Марк Киричев и Симеон Атанасов се включиха онлайн на проведената в БТПП в края на месец юли 2020 г. кръгла маса на тема: „Представяне на иновативните подходи в дейността на Ученическия институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН)“.

Тя представи своя проект, по който работят съвместно с нейни колеги от ВСУ и с учени от Медицинския университет, гр.Варна. Той е фокусиран върху биоинформатиката и образната диагностика в медицината. Този проект е част от своеобразна екосистема, в която взаимодействат преподаватели  и от други университети (не само от България), докторанти, студенти и ученици. Проф.Петър Христов запозна участниците в срещата и с други научни проекти, по които работят учените от ВСУ и в които участват и студенти и докторанти.

На срещата във ВСУ доц. Йосиф Аврамов представи близо десетгодишната дейност дейност на Съвета по иновации при БТПП и покани учени от университета да участват в трите конкурса на Съвета по иновации: за най-успешна иновативна фирма, за най-добър иновативен проект и за най-перспективен старт ъп. Договорено бе съвместно участие на академичната общност от ВСУ и в други събития на Съвета по иновации, като предвидения форум за финансиране на стартъпи във Варна през месец март 2021 г. съвместно с Варненската търговско-индустриална камара и Фонда на фондовете, както и с представители на регионалните клонове на водещи български банки, дислоцирани във Варна.

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
БТПП изразява своето принципно несъгласие с предложението за облагане с данък, собствениците на земеделски земи с над 20 000 дка
Предложението за допълнение на Закона за местните данъци и такси е дискриминационно. Още
МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Конферентен разговор с британска компания глобален организатор на събития
Пиетро Леси, мениджър - развитие към британската компания Hyve Group. Срещата бе инициирана от Търговския отдел към Посолството на Великобритания в София Още
ВЪЗМОЖНОСТИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ОЧАКВАНИЯ ЗА ТЕКСТИЛНИЯ СЕКТОР СЛЕД КОРОНА ВИРУСА: УЕБИНАР С ОРГАНИЗАТОР СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ ТЕКСТИЛЕН ФОРУМ (MEDITEX)
По линия на партньорството си с Търговската камара на гр. Измир, Турция, Българската търговско-промишлена палата получи покана за уебинар, посветен на текстилния сектор Още
ГЛОБАЛНА ТЪРГОВИЯ
GS1 партньор в кампанията Fight the Fakes За предотвратяване навлизането на фалшиви лекарства във веригите на доставка
GS1 се присъединява към кампанията Fight the Fakes със своите богати познания и опит в областта на стандартите в здравеопазването. Още
НАУКА И ИНОВАЦИИ
Академична среща на Съвета по иновации при БТПП във Варна
Във Варна се състоя работна среща на доц. Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и член на УС на БТПП с ректора на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ проф. Петър Христов Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Удължава се срокът на обявената извънредна епидемична обстановка до 30 септември
Правителството прие Решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, считано от 1 септември 2020 г. до 30 септември 2020 г. Още