Брой 169 (1181), 01-09-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Публикуван е анализ на тема „Бежанците в България: пазар на труда и бюджетни разходи“


Министерството на финансите публикува анализ на тема „Бежанците в България: пазар на труда и бюджетни разходи". Неговата цел е да представи краткосрочните ефекти от притока на бежанци върху пазара на труда и разходите за тяхната издръжка и интеграция в социално-икономическия живот на страната.

Отправна точка на този анализ е прегледът и оценката на степента, в която потокът от бежанци към страната реално се установява в България, придобива правата и задълженията на българските граждани, и проявява активно поведе-ние на пазара на труда. Резултатите от оценките показват, че България не е крайна дестинация за значителна част от хората, които търсят закрила у нас, а сравнително малка част от получилите международна закрила и, съответно  достъп до пазара на труда, се включват в работната сила.

Оценката на влиянието върху фискалния сектор обхваща 2016 и 2017 г., и е фокусирана върху краткосрочните ефекти по отношение на основните приходни и разходни бюджетни категории, които се повлияват от динамиката на бежанския поток.

Анализа можете да намерите тук.

НОВИНИ ОТ БТПП
Продължава партньорството между БТПП и DEIK в подкрепа на предприемачите от България и Турция
Двете организации си поставиха амбициозната обща цел в недалечно бъдеще да се постигне и надмине нова психологическа граница на двустранния стокообмен от 10 млрд. щ. дол. Още
Конференция на тема „Либерализация на търговията и услугите в Дунавския регион, Западните Балкани и страните от ЦЕФТА“ - 28 септември 2016 г.
За насърчаване на синергията между дунавските страни, Западните Балкани и страните от Югоизточна Европа Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация с провеждане на бизнес форуми в гр. Ханой и гр. Хошимин, Виетнам
15-20 октомври 2016 г. Още
Подготовка на проектни предложения по схемата за индивидуални стипендии, дейности Мария Склодовска-Кюри
7 септември 2016 г., Министерство на образованието и науката Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Министерство на финансите очаква излишък в размер на 3 285,3 млн. лв. по консолидираната фискална програма към август 2016 г.
Очаква се, че в годишен план ще се реализира по-голямо от планираното подобрение на бюджетния дефицит Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
НАП възстановява ДДС по-бързо и без проверка
Опростената процедура по възстановяване на ДДС ще е достъпна само за фирмите, които са определени от приходната администрация като ниско-рискови Още
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Публикуван е анализ на тема „Бежанците в България: пазар на труда и бюджетни разходи“
Представя краткосрочните ефекти от притока на бежанци върху пазара на труда и разходите за тяхната издръжка и интеграция Още