Брой 169 (1181), 01-09-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Министерство на финансите очаква излишък в размер на 3 285,3 млн. лв. по консолидираната фискална програма към август 2016 г.


На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за първите осем месеца на 2016 г. да бъде положително в размер на 3 285,3 млн. лв. (3,7% от прогнозния БВП). За сравнение за същия период на 2015 г. бе отчетен излишък по КФП в размер на 622,0 млн. лв. (0,7% от БВП), което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 3,0 процентни пункта.

За формираното към август значително превишение на приходите над разходите по КФП продължават да влияят, от една страна - положителното развитие при приходите, и от друга - сравнително ниското изпълнение на разходите. Подобрението от страна на приходите се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи по националния бюджет и възстановени средства от Европейската комисия за сертифицирани разходи по Оперативните програми и фондове на ЕС за стария програмен период 2007-2013 г. (реално извършени разходи в края на 2015 г.) и получените авансови плащания по програмите за новия програмен период 2014-2020 г. в частта на помощите. Ефектът от текущото превишение на приходите над разходите по сметките за средствата от ЕС върху салдото по КФП е значителен, като излишъкът по европейските средства е в размер на 1,5% от прогнозния БВП. Добрите параметри по изпълнението на приходите и липсата на сериозен натиск от страна на разходите до момента дават основания да се очаква, че в годишен план ще се реализира по-голямо от планираното подобрение на бюджетния дефицит.

НОВИНИ ОТ БТПП
Продължава партньорството между БТПП и DEIK в подкрепа на предприемачите от България и Турция
Двете организации си поставиха амбициозната обща цел в недалечно бъдеще да се постигне и надмине нова психологическа граница на двустранния стокообмен от 10 млрд. щ. дол. Още
Конференция на тема „Либерализация на търговията и услугите в Дунавския регион, Западните Балкани и страните от ЦЕФТА“ - 28 септември 2016 г.
За насърчаване на синергията между дунавските страни, Западните Балкани и страните от Югоизточна Европа Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация с провеждане на бизнес форуми в гр. Ханой и гр. Хошимин, Виетнам
15-20 октомври 2016 г. Още
Подготовка на проектни предложения по схемата за индивидуални стипендии, дейности Мария Склодовска-Кюри
7 септември 2016 г., Министерство на образованието и науката Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Министерство на финансите очаква излишък в размер на 3 285,3 млн. лв. по консолидираната фискална програма към август 2016 г.
Очаква се, че в годишен план ще се реализира по-голямо от планираното подобрение на бюджетния дефицит Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
НАП възстановява ДДС по-бързо и без проверка
Опростената процедура по възстановяване на ДДС ще е достъпна само за фирмите, които са определени от приходната администрация като ниско-рискови Още
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Публикуван е анализ на тема „Бежанците в България: пазар на труда и бюджетни разходи“
Представя краткосрочните ефекти от притока на бежанци върху пазара на труда и разходите за тяхната издръжка и интеграция Още