Анкета „Участие на работниците и служителите в управлението на предприятието"


Българската асоциация по трудово право и обществено осигуряване, сдружение с нестопанска цел, отправя покана да се включите в проучване, извършвано за нуждите на Европейския експертен център в областта на трудовото право, заетостта и политиките на пазара на труда (ECE). Мнението на работодателите в България по темата на проучването „Участие на работниците и служителите в управлението на предприятието" е важно и трябва да бъде представено възможно най-точно.

Можете да отговорите на въпросите, включени във формуляра, който ще намерите на приложения линк. В рамките на проучването няма да бъдат събирани данни за лицата, които дават отговори и за наименованието на работодателите.

Проучването продължава до 01.09.2021 г. Може да се видят въпросите през Fill out in Google Forms