Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам относно обществените поръчки


Обществените поръчки представляват значителен дял от световните търговски потоци. В Европейския съюз, публичните покупки на стоки и услуги възлизат на 16% от брутния му вътрешен продукт.

Виетнам е една от страните в света с най-високо съотношение на публичните инвестиции към брутния вътрешен продукт. От 1995 година досега, това съотношение се запазва на над 39% годишно, като голяма част от инвестираните средства са за инфраструктурни проекти. Така, виетнамският пазар се превърна в много привлекателен за  чуждестранните инвеститори. Поради тази причина, обществените поръчки заемат важно място в Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам.

Европейският съюз и Виетнам договориха в споразумението правила за държавните поръчки в съответствие с изискванията на Световната търговска организация. В главата за обществените поръчки на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам е постигната висока степен на прозрачност и справедливост на процедурите, сравнима с други споразумения за свободна търговия, които Европейският съюз е подписал с развиващи се държави.

Съгласно Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам, компании от Европейския съюз ще могат да наддават за договори за обществени поръчки при същите условия като виетнамските компании за следните организации:

                • Всички министерства на Виетнам;

                • Националната електрическа компания;

                • Националната железопътна компания;

                • 34 държавни болници, които са директно под контрола на Министерството на здравеопазването;

                • Два големи университета и два големи изследователски института;

                • Предприятия в град Ханой и град Хошимин, включени в  приложение към споразумението, които представляват 50% всички компании, възлагащи обществени поръчки на подцентрално ниво.

Като развиваща се страна, Виетнам се възползва от диференцирано отношение и преходни мерки в определени области. Това се отнася най-вече за прага на стойността на обществените поръчки. В споразумението са включени само обществените поръчки, които включват стоки, услуги или строителни дейности, превишаващи определени прагови стойности.  Предвидено е, в продължение на преходен период от 15 години да се прилага прогресивно намаляване на праговете до нива, сравними с тези, за които има договореност с други членове на Световната търговска организация.

 В съответствие с договореностите, Виетнам ще разработи централен Интернет портал за обявяване на английски език на обществените поръчки, които ще бъдат проведени след влизането в сила на  Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам.  

Обхватът на обявяваните във Виетнам обществени поръчки е много широк и включва почти всички хранителни продукти и промишлени стоки. По отношение на услугите, Виетнам предлага редица сектори – здравеопазване, строителство, транспорт, образование и други.

 

Изготвил:
Олег Маринов
Ръководител на СТИВ-Хошимин