Назад

Покана за курс "Вътрешни одитори на НАССР. Етикетиране, енергийна стойност на храните"


Съюзът по хранителна промишленост организира национален тридневен научно-практически курс „Вътрешни одитори на НАССР. Етикетиране, енергийна стойност на храните" на 1 , 2 и 3 септември  2021 г. в София, Дом на техниката.

ТЕМИ:

• Основни принципи на НАССР системата – разработване, въвеждане и одитиране. Основни изисквания на Codex Alimentarius

• Вътрешен одит на системите за управление на безопасността на храните – по изискванията на FSSC 22000/ISO 22002 (Food Safety System Certification), Общи принципи и прилагане на законодателството (R – 178/2002) на ЕС в областта за осигуряване на проследимост на храните

• Етикетирането на храните – подробно разясняване на изискванията на новия Регламент 1169/2011 за Етикетирането на хранителни продукти. Съставяне на етикети и практически упражнения с Дискусия по темата.

• Нормативни изисквания за определяне енергийната стойност на храните – практически упражнения

Пълна информация ТУК

Срок за заявяване на участие: 30 август.