Брой 51 (2306), 16-03-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща между АОБР и ВМРО

На среща между Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и ВМРО бяха обсъдени приоритети, които са основополагащи за подобряване на икономическата и социална средата на България. Това е поредната среща между работодателите и представителите на партии и коалиции, за които социологическите проучвания дават шансове за участие в следващия парламент.

По време на срещата бяха представени приоритетите на АОБР за 2021 г., като част от тях са запазване на съществуващият данъчен модел, промяна на такса битови отпадъци чрез въвеждане на принципа „Замърсителят плаща“, приемането на страната ни в Шенгенското пространство и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и приемането на еврото.

От страна на Българска търговско-промишлена палата участие взеха Васил Тодоров - главен секретар, и Виктория Славчева – експерт-юрист.

В рамките на срещата Васил Тодоров представи приоритетите на АОБР в раздел Човешки ресурси, като акцентира върху отмяна на задължението на работодателя да заплаща на работника/служителя обезщетение за първите три дни на временна неработоспособност; въвеждането на лични осигурителни вноски за държавните служители; прилагане на политики за задържане на работници, завърнали се от чужбина, поради кризата от Ковид-19; продължаване промените във висшето образование чрез обвързване на финансирането на учебните заведения и план-приема с реалните нужди на икономиката, и др.

На срещата бяха обсъдени и други възможности за подкрепа на бизнеса, като: развитие на капиталовия пазар, отпадане на данък дивидент, намаляване на данъка на едноличните търговци от 15% на 10% и др.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Проведе се извънредно онлайн заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество
Удължаване на мерките „60/40“ и "Запази ме" Още
Среща между АОБР и ВМРО
Поредна среща на работодателите с партии и коалиции, за които социологическите проучвания дават шанс за участие в следващия парламент Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
Стратегията на ЕС за МСП - една година предизвикателства и възможности
Дискусия с участие на представители на Европалати и европейски институции Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
МТСП определи на областно ниво бизнесите, в които работещите могат да получат компенсации по мярката „Запази ме“
НСИ: През 2020 г. броят на безработните е нараснал с 18.1%
Икономически активните българи на възраст 15 - 64 години са 72.2% от населението на същата възраст Още
ТУРИЗЪМ
Единни правила за противоепидемични и санитарни мерки в туристическите обекти
За всички видове туризъм: морски, планински, културен, здравен, селски, винен, еко... Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Нова стратегия на ISO до 2030 г.
Амбициозна времева рамка в отговор на екологичните и човешките предизвикателства Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инвестициите в приоритетни области на науката и иновациите в Европа са водещи в първия стратегически план по „Хоризонт Европа“ 2021-2024 г.
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
B2B срещи с турски производители, онлайн, 23-26 март 2021 г.
Виртуално изложение на индийски инженерингови продукти
29 март-10 април 2021 г. Още