Брой 51 (2306), 16-03-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Нова стратегия на ISO до 2030 г.


ISO обяви новата си дългосрочна стратегия, която ще ръководи действията на организацията и ще й помага да постигне визията си да направи живота по-спокоен, по-безопасен и по-добър. Стратегията е разработена, като е използван същият подход за сътрудничество, залегнал и в стандартите на ISO: членове от 165 страни са дали своя принос за разработването, усъвършенстването и одобряването на този основополагащ ръководен документ.

Организацията винаги е била ръководена от ясна стратегия, но този път новата стратегия ще бъде прилагана за период от близо десет години, два пъти по-дълго от предишните стратегии. Това позволява на ISO да прилага дългосрочен подход към глобалните проблеми, чийто мащаб не може да бъде обхванат за петгодишен период. По-амбициозната времева рамка позволява на организацията да отговори по-добре на екологичните и човешките предизвикателства като подобрена устойчивост, издръжливост и равенство.

Дългосрочната стратегия позволява на ISO и да разгледа последователно еволюцията на самата система на стандартизация, включително текущата модернизация на нейната основна технология и адаптирането към темповете на цифровизация и променящите се начини, по които стандартите ще бъдат използвани от бизнеса и от различни организации.

Стратегията 2030 на ISO очертава визията и мисията си за следващите десет години, както и набор от цели и приоритети.

Визията – да направи животът по-спокоен, по-безопасен и по-добър чрез международните стандарти, чиято цел е да допринасят за подобряване качеството на живот на хората всеки ден.

Мисията – да събира, чрез своите членове и техните заинтересовани страни, хората, за да постигат съгласие относно международните стандарти, които да отговорят на глобалните предизвикателства. Стандартите на ISO подпомагат световната търговия, стимулират приобщаващ и справедлив икономически растеж, увеличават иновациите и повишават здравето и безопасността за постигане на устойчиво бъдеще.

Целите и приоритетите, които ще помагат на организацията да увеличи максимално въздействието си, са:

  • Цел 1: Стандартите на ISO да се използват навсякъде - с два приоритета: да се покажат ползите от стандартите и да се прилагат иновации, за да се отговори на потребностите на ползвателите;
  • Цел 2: Да се отговори на глобалните потребности - усилията ще бъдат насочени към разработване на стандарти на ISO, когато пазарът има нужда от тях, и за използване на възможностите за международна стандартизация;
  • Цел 3: Всички гласове да бъдат чути - ще бъде постигната чрез укрепване на членовете на ISO, като се подобрява техния капацитет и чрез по-голямо приобщаване и разнообразие в системата на ISO.

Стратегията на ISO ще бъде редовно преразглеждана и, когато е необходимо, коригирана, за да се отговаря на промените във външната среда.

Източник: Български институт за стандартизация

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Проведе се извънредно онлайн заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество
Удължаване на мерките „60/40“ и "Запази ме" Още
Среща между АОБР и ВМРО
Поредна среща на работодателите с партии и коалиции, за които социологическите проучвания дават шанс за участие в следващия парламент Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
Стратегията на ЕС за МСП - една година предизвикателства и възможности
Дискусия с участие на представители на Европалати и европейски институции Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
МТСП определи на областно ниво бизнесите, в които работещите могат да получат компенсации по мярката „Запази ме“
НСИ: През 2020 г. броят на безработните е нараснал с 18.1%
Икономически активните българи на възраст 15 - 64 години са 72.2% от населението на същата възраст Още
ТУРИЗЪМ
Единни правила за противоепидемични и санитарни мерки в туристическите обекти
За всички видове туризъм: морски, планински, културен, здравен, селски, винен, еко... Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Нова стратегия на ISO до 2030 г.
Амбициозна времева рамка в отговор на екологичните и човешките предизвикателства Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инвестициите в приоритетни области на науката и иновациите в Европа са водещи в първия стратегически план по „Хоризонт Европа“ 2021-2024 г.
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
B2B срещи с турски производители, онлайн, 23-26 март 2021 г.
Виртуално изложение на индийски инженерингови продукти
29 март-10 април 2021 г. Още