Брой 81 (2087), 28-04-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Арбитражният съд при БТПП продължава да функционира при условията на извънредно положение


Във връзка с ограничаване на разпространението на COVID –19, което налага изолация за предпазване на здравето на клиентите, арбитрите и служителите на АС при БТПП, са предприети специфични мерки.

При стриктно спазване на тези мерки Арбитражният съд при БТПП продължава да функционира при условията на извънредно положение.

По заповед на Председателя на Арбитражния съд от 25.03.2020 г., до отмяната на извънредното положение на територията на Република България, е преустановено разглеждането на дела и спират да текат процесуалните срокове по висящите арбитражни дела, но на клиентите на АС е предоставена възможност да извършват отдалечени справки чрез on - line системата на съда и на телефони:  02/81 17 546 / 561 / 558 / 559.

Документи по делата  се препоръчва да бъдат изпращани чрез пощенски и куриерски услуги, както и на електронния адрес на съда: acourt@bcci.bg,

На място в БТПП  се приемат искови молби,  по които се образуват арбитражни дела, при наличие на валидно арбитражно споразумение между страните.

При разпореждане на Председателя на АС при БТПП / Зам. председател на АС, респ. Председател на РО се изпращат съобщения и съдебни книжа по образуваните дела.

След отмяна на извънредното положение в незабавен порядък Председателите на решаващите органи ще предприемат мерки за бързото и срочно разглеждане и решаване на делата.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП ще си партнира със Световната банка за проучване на бизнеса
Активността на бизнеса в подобни инициативи е от важно значение за формулиране на консенсусни икономически мерки Още
Арбитражният съд при БТПП продължава да функционира при условията на извънредно положение
Преустановено е разглеждането на дела и не текат процесуалните срокове по висящите арбитражни дела Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Обръщение от Българска асоциация "Труд - Здраве - Безопасност" по повод Световния ден по безопасност и здраве при работа
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
МТК с призив за действие в условия на COVID-19 и за запазване на конкуренцията
Целта е да се запазят фундаментални икономически и пазарни структури, жизнеспособни за следкризисно възстановяване Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартира приемът на заявления по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР (2014-2020 г.)
Финансовият ресурс ще бъде насочен само към сертифицирани биологични производители Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Казахстански входно-изходни визи за водачи на стоков транспорт и за чуждестранни граждани
СТИВ - Нур Султан Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският съвет за иновации подкрепя реализацията на иновативни идеи в полза на обществото
Инструменти, чрез които се осъществява крачката от идеята до проекта. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство