Брой 81 (2087), 28-04-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейският съвет за иновации подкрепя реализацията на иновативни идеи в полза на обществото


Комисарят за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел приветства визията за бъдещето на Европейския съвет за иновации (ЕСИ), представена днес от консултативния съвет към ЕСИ. Тя отбеляза: „В Европа забелязваме силно търсене на финансиране от Европейския съвет за иновации от страна на малки и средни предприятия – над 10 милиарда евро само за последния месец. Това ясно показва необходимостта да подкрепяме европейската иновативна екосистема. Нашата амбиция е да превърнем този съвет в европейска „фабрика за еднорози“ – искаме да има едно гише, където малките и средните предприятия, стартиращите компании, да имат бърз достъп до финансиране. Днешните предложения са важна стъпка в посока реализирането на иновативния потенциал в Европа“.  
 
Създаден през 2019 г., Европейският  съвет по иновациите предоставя финансиране (2 милиарда евро) за подкрепа на иновативни проекти с фокус върху малките и средни предприятия.  
 
В рамките на следващата европейска програма за наука и иновации „Хоризонт Европа“ се предвижда значително увеличение на финансирането, предоставено от Европейския съвет за иновациите (10 млрд. евро). Той ще играе ролята на единно звено за контакт. Ще помага на иноваторите да създават пазари на бъдещето, да привличат частно финансиране и да разширяват мащаба на своите фирми. Чрез него ще се подпомагат водещи до пробив иновации с потенциал за разширяване на мащаба, които са твърде рискови за частните инвеститори. 70% от бюджета са определени за малки и средни предприятия, включително стартиращи компании.  
 
„Днешното предложение е важна стъпка към прехода между иновативни идеи и тяхната реализация в полза на обществото“, заяви комисар Мария Габриел. „Подкрепата се предоставя от два допълващи се инструмента, чрез които се осъществява крачката от идеята до проекта. На първо място, това  е подкрепа чрез безвъзмездни средства за ранния етап на технологията до пред-пазарния етап чрез инструмента „Изследвач“. Вторият инструмент „Акселератор“ ще предоставя както безвъзмездно финансиране, така и смесено финансиране, от пред-пазарния етап до пускането на пазара на  технологията и разрастването й, увеличаването на мащаба. Тези дейности се допълват от Европейския научноизследователски съвет и Европейския институт за иновации и технологии чрез неговите общности за знания и иновации, които в синергия ще допринесат за развитието на европейските иновационни системи“, информира комисар Мария Габриел. 
 
Консултативният съвет се състои от водещи предприемачи, изследователи, инвеститори и експерти по иновациите. В своя доклад те подчертават важността ЕСИ да развие нов подход в подкрепа на иновациите в Европа по начин, който отчита потенциала от всички части на континента, както и важността да бъдат осигурени необходимите финансови средства в рамките на бъдещия европейски бюджет. Предложеният от Европейската комисия бюджет от 10 млрд. евро ще позволи мобилизирането на допълнителни 30 до 50 милиарда евро инвестиции в иновативни проекти от частния сектор. По този начин ще се трансформират радикално възможностите за икономически растеж с помощта на технологически иновации в Европа.  
 
НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП ще си партнира със Световната банка за проучване на бизнеса
Активността на бизнеса в подобни инициативи е от важно значение за формулиране на консенсусни икономически мерки Още
Арбитражният съд при БТПП продължава да функционира при условията на извънредно положение
Преустановено е разглеждането на дела и не текат процесуалните срокове по висящите арбитражни дела Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Обръщение от Българска асоциация "Труд - Здраве - Безопасност" по повод Световния ден по безопасност и здраве при работа
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
МТК с призив за действие в условия на COVID-19 и за запазване на конкуренцията
Целта е да се запазят фундаментални икономически и пазарни структури, жизнеспособни за следкризисно възстановяване Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартира приемът на заявления по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР (2014-2020 г.)
Финансовият ресурс ще бъде насочен само към сертифицирани биологични производители Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Казахстански входно-изходни визи за водачи на стоков транспорт и за чуждестранни граждани
СТИВ - Нур Султан Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският съвет за иновации подкрепя реализацията на иновативни идеи в полза на обществото
Инструменти, чрез които се осъществява крачката от идеята до проекта. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство