Брой 153 (1417), 11-08-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БТПП В МЕДИИТЕ

Благовест Пунев пред "Бизнес Клуб": Арбитражът на БТПП решава спорове от 1000 лева до над 50 милиона


Арбитражът на БТПП решава спорове от 1000 лева до над 50 милиона. Това казва Благовест Пунев, председател на Арбитражния съд при БТПП, изтъкнат български юрист в областта на гражданското право, член на Президиума на АС, в интервю за списание "Бизнес Клуб".

Арбитражният съд е предвиден като алтернативен способ за решаване на правни спорове в чл.19, ал.1 от ГПК, тоест има изрична уредба на съществуването на арбитражната институция в Гражданско процесуалния кодекс. "Предимството при нас е, че споровете се решват на една инстанция", категоричен е Пунев.

Арбитражът се отнася само за частно - правни спорове.онцентрираме се единствено в споровете между икономически субекти, спорове в бизнеса, търговски спорове, спорове в индустрията", изтъква Благовест Пунев.

На въпрос "Какъв вид са най-често търговските спорове, които решава АС?" председателят подчертава, че взетите решения са относно договори за изработка; строително - монтажни работи, които не са заплатени или не са изпълнени; спор между възложител и изпълнител; спорове при енергийните дружества - между продавачи и купувачи на енергия; договор за финансов лизинг, когато се купуват автомобили или друга техника и др.

В заключение Благовест Пунев посочва, че АС при БТПП има голямо предимство: конфиденциалността (само с разрешение на страните може да присъства външно лице), споровете се решават бързо и много по - евтино за бизнеса. В дърбавния съд при иск се вземат 4 на сто за завеждане на иска и 2 % при обжалване. В АС таксата е доста по - ниска и при това намаляваща в зависимост от размера на иска.

Интервюто може да прочетете в сп. "Бизнес клуб" БРОЙ 04, 2017 XXIX.

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните
В условия на свободен пазар, важно е микро, малките и средни предприятия да имат еднакви условия с останалите производители от ЕС Още
БТПП В МЕДИИТЕ
Благовест Пунев пред "Бизнес Клуб": Арбитражът на БТПП решава спорове от 1000 лева до над 50 милиона
Предимството при нас е, че споровете се решват на една инстанция, категоричен е председателят на Арбитражния съд при БТПП Още
ДОХОДИ И ЖИЗНЕН СТАНДАРТ
С 10% нараства средната брутна работна заплата в страната през второто тримесечие на 2017 година
По предварителни данни на НСИ работещите по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2017 г. нарастват с над 63 хиляди Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Програма „Работа“ стартира от 1-ви септември
Работодатели, които наемат безработни, ще получават от държавния бюджет средства за техните възнаграждения в размер на минималната заплата и осигуровки Още
ФИНАНСИ
Финансовите посредници очакват ускоряване на темпа на икономически растеж през третото тримесечие на 2017 г.
Очаква се затихване на тенденцията на понижение на лихвените проценти по депозити и кредити Още