Брой 153 (1417), 11-08-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДОХОДИ И ЖИЗНЕН СТАНДАРТ

С 10% нараства средната брутна работна заплата в страната през второто тримесечие на 2017 година


С 9,9% за година до 1040 лева нараства средната брутна работна заплата в страната през второто тримесечие на 2017 година. Показателят се формира от средна заплата за април (1060 лева), за май (1035 лева) и за юни (1027 лева). Месечното намаление на възнагражденията се дължи на летния сезон, който се характеризира с голям ръст на сезонните работници. Според данните на НСИ средната месечна работна заплата през второто тримесечие в обществения сектор нараства с 8, 1%, спрямо същия период на предходната година, а в частния - с 10, 6%. Спрямо януари-март през второто тримесечие тя се повишава с 3,4%.

Най-високи заплати взимат работещите в секторите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения" (2306 лева), като в тази категория попадат компютърните специалисти. След тях по заплати са служителите от „Финансови и застрахователни дейности" (1815 лв.) и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" (1769 лв). Най-нископлатени са работниците в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство" (635 лева) и „Строителство" - 796 лева.

По предварителни данни на НСИ работещите по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2017 г. нарастват с над 63 хиляди, или с 2,8%, спрямо края на март, като достигат 2,34 милиона. През шестия месец на годината обаче се отчита намаление спрямо същия месец на 2016-а с 15,9 хиляди, или 0,7%. Понижението на заетостта засяга най-вече селското, горското и рибното стопанство, хотелите и ресторантите, търговията.

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните
В условия на свободен пазар, важно е микро, малките и средни предприятия да имат еднакви условия с останалите производители от ЕС Още
БТПП В МЕДИИТЕ
Благовест Пунев пред "Бизнес Клуб": Арбитражът на БТПП решава спорове от 1000 лева до над 50 милиона
Предимството при нас е, че споровете се решват на една инстанция, категоричен е председателят на Арбитражния съд при БТПП Още
ДОХОДИ И ЖИЗНЕН СТАНДАРТ
С 10% нараства средната брутна работна заплата в страната през второто тримесечие на 2017 година
По предварителни данни на НСИ работещите по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2017 г. нарастват с над 63 хиляди Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Програма „Работа“ стартира от 1-ви септември
Работодатели, които наемат безработни, ще получават от държавния бюджет средства за техните възнаграждения в размер на минималната заплата и осигуровки Още
ФИНАНСИ
Финансовите посредници очакват ускоряване на темпа на икономически растеж през третото тримесечие на 2017 г.
Очаква се затихване на тенденцията на понижение на лихвените проценти по депозити и кредити Още