Брой 153 (1417), 11-08-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Становище на БТПП относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните


БТПП принципно подкрепя част от предложенията в законопроекта  за изменение и допълнение на Закона за храните  с изложените мотиви към тях:

§ 2. Предложението за изменение на чл.19, ал. 1, т. 7 от Закона за храните ще подобри икономическия оборот, тъй като бързоразвалящите се храни са особена категория стоки, които не могат да бъдат предмет на последващи и дългосрочни във времето икономически действия, като препродажба, залог или ликвидация.

Също така Палатата предлага да се създаде нова т. 8 на чл. 19, ал. 1, със следния текст: „предвижда задължително заплащане на допълнителни такси и услуги, които се различават от предмета на договора и водят до ограничаване или са в тежест на една от страните“.

В условия на свободен пазар, важно е микро -, малките и средни предприятия да имат еднакви условия с останалите производители от Европейския съюз. Налагането на допълнителни „скрити“ такси от страна на част от участниците за вход, маркетинг и др. поставя в неравнопоставено положение малките фирми, които не могат да отделят подобен финансов ресурс за тези допълнителни услуги, които им се налагат.

БТПП не подкрепя предложението за създаване на нов чл. 23а от Закона за храните. С предлаганата разпоредба се въвежда задължение за предлагането на определен процент стоки от български фирми в големите вериги. Подобна норма е в противоречие на чл. 34 от Договора за функциониране на Европейския съюз, а именно свободното предвиждане и предлагане на стоки в рамките на Европейския съюз между държавите-членки.

Документът е изпратен до Десислава Танева, председател на Комисията по земеделието и храните.

С пълния текст на становещето на БТПП може да се зьапознаете ТУК.

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните
В условия на свободен пазар, важно е микро, малките и средни предприятия да имат еднакви условия с останалите производители от ЕС Още
БТПП В МЕДИИТЕ
Благовест Пунев пред "Бизнес Клуб": Арбитражът на БТПП решава спорове от 1000 лева до над 50 милиона
Предимството при нас е, че споровете се решват на една инстанция, категоричен е председателят на Арбитражния съд при БТПП Още
ДОХОДИ И ЖИЗНЕН СТАНДАРТ
С 10% нараства средната брутна работна заплата в страната през второто тримесечие на 2017 година
По предварителни данни на НСИ работещите по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2017 г. нарастват с над 63 хиляди Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Програма „Работа“ стартира от 1-ви септември
Работодатели, които наемат безработни, ще получават от държавния бюджет средства за техните възнаграждения в размер на минималната заплата и осигуровки Още
ФИНАНСИ
Финансовите посредници очакват ускоряване на темпа на икономически растеж през третото тримесечие на 2017 г.
Очаква се затихване на тенденцията на понижение на лихвените проценти по депозити и кредити Още