Брой 108 (1372), 09-06-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП започва работа по нов проект по програма „Балкани – Средиземно море“


Днес в Солун – Гърция се проведе техническа среща с Управляващия орган на Съвместния технически секретариат на програмата за транснационално сътрудничество Балкани-Средиземно море*. Представител на БТПП взе участие в срещата, тъй като Палатата стартира работа като партньор по нов одобрен проект „AGROINNOECO“, финансиран по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и иновации“ на програмата. Проектът е с продължителност 2 години, а водеща организация е Фонд за регионално развитие на Западна Гърция. В проекта участват още партньори от Гърция, Кипър и Албания.

Проект „AGROINNOECCO“, изпълняван от БТПП, е насочен към подкрепа на иновативно предприемачество в сектора на агро индустрията. Специален фокус на проекта е развитието на еко земеделието. Агро предприемачи от региона ще участват в обучения, обмяна на опит и добри практики за развитие на екологични стопанства. Информация за предстоящите мероприятия организирани по проекта ще бъде изнасяна периодично на страницата на Палатата.

По време на срещата бяха представени финансираните проекти по програмата и се състояха отделни срещи между партньорите по всеки един проект. Представители на съвместния технически секретариат разясниха правилата за сключване на договори за финансиране и партньорски споразумения.

* Програма „Балкани – Средиземно море“ е нов финансов инструмент за териториално сътрудничество за планови период 2014-2020г. Основна цел на програмата е обмяна на опит между участниците, както и използването на териториалните предимства в подпомагане на интегрирано териториално развитие и сътрудничество за повишена конкурентоспособност и устойчивост на балкано-средиземноморския регион.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и УНСС подписаха Меморандум за сътрудничество
Взаимодействие при осъвременяването и усъвършенстването на учебните планове и програми на висшето икономическо образование Още
Финансова диагностика на МСП – какво трябва да знае бизнесът
Обучение относно превенция на МСП от фалит, несъстоятелност и финансови затруднения Още
Дни на сладките изкушения се провеждат в София
Едно истинско сладко събитие в сърцето на столицата с томболи, дегустации и вкусни изненади Още
БТПП започва работа по нов проект по програма „Балкани – Средиземно море“
Насочен към подкрепа на иновативно предприемачество в сектора на агроиндустрията Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Процедурата за достъп на чужди работници до пазара на труда се облекчава
Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Министерството на финансите и Министерството на икономиката с нормативни промени за пресичане на злоупотреби при продажба на течни горива
Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 е публикуван за обществено обсъждане Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСП – ново издание на ISO
МСП могат да прилагат ефективна система за управление на околната среда и да спечелят редица предимства Още
ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
Ръст на външната търговия – с Евросъюза и с трети страни
Германия, Италия и Румъния са водещите търговски партньори от ЕС Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в 14-ти Международен панаир за МСП в Китай (CISMEF)
10-13 октомври 2017 г., в гр. Гуанджоу, Китай Още