Брой 108 (1372), 09-06-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Финансова диагностика на МСП – какво трябва да знае бизнесът

БТПП проведе обучение по „Финансова диагностика на предприятия във финансово затруднение“. Обучението е финансирано по проект PRE-SOLVE, главната цел на който е да разработи пакет от мерки за превенция на МСП от фалит, несъстоятелност и финансови затруднения. По време на събитието бяха поканени фирми от сферата на консултантските услуги, ИКТ сектора и различни компании, които се занимават с научно-развойна, технологична и иновативна дейност.

Лекциите обхванаха важни теми като: финансов анализ на МСП, производството по стабилизация на търговец за превенция от несъстоятелност, управление на приходи и разходи и организационен мениджмънт. Участниците получиха професионални съвети за финансовото здраве на предприятието – налични ресурси, платежоспособност, финансова устойчивост и ликвидност.

По време на дискусионната част присъстващите обсъдиха проблемите, пред които бизнесът в България е изправен: неравнопоставеност между МСП и големите предприятия при данъчното облагане на доходите и печалбата, тежест в административните процедури, липсата на реформи (включително въвеждане на повече електронни услуги) и не на последно място по важност - нормативната уредба за извършване на бизнес дейност, която следва да работи в полза на бизнеса и да го насърчава.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и УНСС подписаха Меморандум за сътрудничество
Взаимодействие при осъвременяването и усъвършенстването на учебните планове и програми на висшето икономическо образование Още
Финансова диагностика на МСП – какво трябва да знае бизнесът
Обучение относно превенция на МСП от фалит, несъстоятелност и финансови затруднения Още
Дни на сладките изкушения се провеждат в София
Едно истинско сладко събитие в сърцето на столицата с томболи, дегустации и вкусни изненади Още
БТПП започва работа по нов проект по програма „Балкани – Средиземно море“
Насочен към подкрепа на иновативно предприемачество в сектора на агроиндустрията Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Процедурата за достъп на чужди работници до пазара на труда се облекчава
Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Министерството на финансите и Министерството на икономиката с нормативни промени за пресичане на злоупотреби при продажба на течни горива
Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 е публикуван за обществено обсъждане Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСП – ново издание на ISO
МСП могат да прилагат ефективна система за управление на околната среда и да спечелят редица предимства Още
ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
Ръст на външната търговия – с Евросъюза и с трети страни
Германия, Италия и Румъния са водещите търговски партньори от ЕС Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в 14-ти Международен панаир за МСП в Китай (CISMEF)
10-13 октомври 2017 г., в гр. Гуанджоу, Китай Още