Брой 108 (1372), 09-06-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСП – ново издание на ISO


ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСП е актуализирано съобразно последното издание на стандарта, публикувано през 2015 г.

Осъзнаването на проблемите на околната среда нараства и правителствата все по-често въвеждат законодателство, целящо опазването на околната среда, а клиентите изискват от техните доставчици да включат най-добрите практики и да докажат съответствие с екологичните изисквания.

Това ръководство има за цел да помогне на организациите да внедрят успешно изискванията на системата за управление по отношение на околната среда, заложени в ISO 14001:2015 и да определят направленията за подобряване.

Опитът показва, че малките и средните предприятия (МСП) могат да прилагат ефективна система за управление по отношение на околната среда и да спечелят редица предимства:

  • подобряване на контрола и управлението на емисиите, отпадните води и отпадъците;
  • избягване и безопасна работа с опасни или потенциално замърсяващи материали;
  • намаляване на генерираните отпадъци;
  • подобряване на енергийната ефективност;
  • опазване на природните ресурси, включително вода, земя и благородни минерали;
  • цялостен подход за удовлетворяване на правните и други изисквания;
  • оперативна ефективност и икономии на разходи;
  • провеждане на екологични инициативи.

„ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСП” може да закупите от Български институт за стандартизация  (тук).

Цената на ръководството е 96 лв. с ДДС. Изданието е на английски език.

Клиентите, закупили БДС EN ISO 14001:2015, могат да ползват 30 % отстъпка от цената на ръководството.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и УНСС подписаха Меморандум за сътрудничество
Взаимодействие при осъвременяването и усъвършенстването на учебните планове и програми на висшето икономическо образование Още
Финансова диагностика на МСП – какво трябва да знае бизнесът
Обучение относно превенция на МСП от фалит, несъстоятелност и финансови затруднения Още
Дни на сладките изкушения се провеждат в София
Едно истинско сладко събитие в сърцето на столицата с томболи, дегустации и вкусни изненади Още
БТПП започва работа по нов проект по програма „Балкани – Средиземно море“
Насочен към подкрепа на иновативно предприемачество в сектора на агроиндустрията Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Процедурата за достъп на чужди работници до пазара на труда се облекчава
Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Министерството на финансите и Министерството на икономиката с нормативни промени за пресичане на злоупотреби при продажба на течни горива
Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 е публикуван за обществено обсъждане Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСП – ново издание на ISO
МСП могат да прилагат ефективна система за управление на околната среда и да спечелят редица предимства Още
ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
Ръст на външната търговия – с Евросъюза и с трети страни
Германия, Италия и Румъния са водещите търговски партньори от ЕС Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в 14-ти Международен панаир за МСП в Китай (CISMEF)
10-13 октомври 2017 г., в гр. Гуанджоу, Китай Още