Брой 108 (1372), 09-06-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП и УНСС подписаха Меморандум за сътрудничество


Председателят на БТПП Цветан Симеонов и ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев подписаха Меморандум за сътрудничество. Двете институции заявиха своето желание да обединят усилията си за активна съвместна работа при осъвременяването и усъвършенстването на учебните планове и програми на висшето икономическо образование. Добре подготвените кадри на пазара на труда влияят на икономическата среда. Ето защо университетското образование трябва да осигурява висококвалифицирани и конкурентоспособни специалисти, със солидни знания , точно профилирани към нуждите на българската икономика, подходящи за нашите предприятия.

БТПП и GS1 България, като източници на практическа информация за новостите в управлението на производството, търговията и услугите, и като източник на актуална статистическа информация, могат да допринесат значително за още по- полезни разработки - както от преподавателите, при повишаване на научните степени и звания, така и от студентите в техните разработки.

В тази връзка бяха определени приоритетните форми за сътрудничество:

  • Разработване на съвместни проекти;
  • Изготвяне на експертизи, проучвания и анализи от взаимен интерес;
  • Реализация на стажантски програми;
  • Организиране на различни форми на практическо обучение.

Усилията на БТПП и УНСС ще бъдат насочени и към насърчаване връзката между научния сектор, бизнеса и практиката.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и УНСС подписаха Меморандум за сътрудничество
Взаимодействие при осъвременяването и усъвършенстването на учебните планове и програми на висшето икономическо образование Още
Финансова диагностика на МСП – какво трябва да знае бизнесът
Обучение относно превенция на МСП от фалит, несъстоятелност и финансови затруднения Още
Дни на сладките изкушения се провеждат в София
Едно истинско сладко събитие в сърцето на столицата с томболи, дегустации и вкусни изненади Още
БТПП започва работа по нов проект по програма „Балкани – Средиземно море“
Насочен към подкрепа на иновативно предприемачество в сектора на агроиндустрията Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Процедурата за достъп на чужди работници до пазара на труда се облекчава
Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Министерството на финансите и Министерството на икономиката с нормативни промени за пресичане на злоупотреби при продажба на течни горива
Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 е публикуван за обществено обсъждане Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСП – ново издание на ISO
МСП могат да прилагат ефективна система за управление на околната среда и да спечелят редица предимства Още
ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
Ръст на външната търговия – с Евросъюза и с трети страни
Германия, Италия и Румъния са водещите търговски партньори от ЕС Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в 14-ти Международен панаир за МСП в Китай (CISMEF)
10-13 октомври 2017 г., в гр. Гуанджоу, Китай Още